เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน  นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผอ.เขตจตุจักร พร้อมด้วย น.ส.พิศมัย เรืองศิลป์ น.ส.ภัทร์กร สินสุข ผู้ช่วย ผอ.เขต และคณะผู้บริหารเขตฯ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการเปิดจองคิวล่วงหน้า ด้วยการแจกบัตรคิวให้กับประชาชน เพื่อเข้ารับบริการตรวจเชิงรุกโควิด-19 โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยสำนักงานเขตจตุจักร กำหนดเปิดรับการ จองคิวล่วงหน้าสำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งหมด 3 วัน ได้แก่ วันที่ 16 ก.ค.  เวลา 13.00-16.00 น. จำนวน 1,600 คิว วันที่ 17 ก.ค. เวลา 08.00-16.00 น. จำนวน 2,000 คิว และวันที่ 18 ก.ค. เวลา 08.00-16.00 น. จำนวน 2,000 คิว รวม 5,600 คน บริเวณโดมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร

ซึ่งประชาชนที่ได้รับบัตรคิวแล้ว ให้ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามวันเวลาในบัตรคิว ตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.ค. 64 ณ บริเวณสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดยให้นำบัตรคิวมาแสดง พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว 1 ด้าม และจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองและญาติที่สามารถติดต่อได้

ด้านเฟสบุ๊กสำนักงานเขตภาษีเจริญ เผยแพร่ข้อความ นายณัฐพงษ์  มีโภคกิจ ผอ.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตฯ ตรวจความเรียบร้อยการแจกบัตรคิวตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นวันแรก บริเวณหน้าสำนักงานเขต มีประชาชนทยอยเดินทางมารับบัตรคิวกันตั้งแต่เช้า ซึ่งการแจกบัตรคิวในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่ง สำนักงานเขตภาษีเจริญ ร่วมกับ ร่วมกับศูนย์สาธารณสุข 47 คลองขวาง และศูนย์สาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ เปิดจุดคัดกรองโควิด-19 ฟรี ให้กับประชาชนทั่วไป (คนไทยเท่านั้น) ที่อาศัยอยู่ใน กทม. ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค.64  ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ และวันที่ 23-25 ก.ค.64  ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม

โดยประชาชนที่สนใจจะตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามวันและเวลาดังกล่าว ให้มา รับบัตรคิวล่วงหน้าที่ สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 ก.ค. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) หรือจนกว่าบัตรคิวจะหมด ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง กรอกที่อยู่ปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์ ไว้ให้เรียบร้อย สำหรับประชาชนที่ได้รับบัตรคิวแล้ว ขอให้ตรวจสอบลำดับที่ และเวลาตามที่ระบุไว้บนบัตรคิว เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนบริเวณจุดตรวจคัดกรอง   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตภาษีเจริญ  0-2413-2724, ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 0-2410-1810 และศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์  0-2455-5804

ขณะที่ น.ส.อาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ ได้มอบหมาย นายเพ็ชร ภุมมา ผู้ช่วยผอ. พร้อมหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการเตรียมความพร้อสถานที่และการประชาสัมพันธ์ กำหนดการตรวจคัดกรองและค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก แก่คนไทยที่ทำงาน หรือผู้พักอาศัยในพื้นที่เขตที่มีความเสี่ยงสูง ณ ตลาดเก่าเยาวราช

โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับ ทีมหมอแล็บแพนด้า และกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเคลื่อนที่ (รถตรวจโควิด หมอแล็บแพนด้า) ในวันที่ 19 ก.ค. 64 เวลา 08.00-13.30 น. ณ บริเวณตลาดเก่าเยาวราช ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์

โดยให้บริการตรวจเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่ทำงานหรือพักอาศัยในพื้นที่เท่านั้น จำกัดจำนวน 1,000 คน และจะ เริ่มแจกบัตรคิวบริเวณหน้างาน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป  โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และปากกาหมึกน้ำเงินส่วนตัว 1 ด้าม มาด้วย.