เพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เเจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ #การตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RAPID ANTIGEN TESTฟรี!!! ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ระบุ สำหรับประชาชนผู้มีถิ่นพักอาศัยหรือประกอบอาชีพในจังหวัดปทุมธานี เปิดลงทะเบียนทุกวัน สำหรับ (วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-11.30 น. เพื่อตรวจวันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะเปิดระบบให้ประชาชนที่ประสงค์เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ โดยรูปเเบบในการตรวจจะใช้วิธี RAPID ANTIGEN TEST (เก็บตัวอย่างด้วยการ SWAB โพรงจมูก) ซึ่งสามารถทราบผลการตรวจภายใน 15-30 นาที

เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียนจองคิวตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 400 คน/วัน และบริการรับลงทะเบียนหน้างาน เฉพาะผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป, ผู้พิการ(แสดงบัตร) และหญิงตั้งครรภ์ ตั้งเเต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน 100 คน/วัน

เริ่มตรวจในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อลดความหนาแน่นของผู้เข้ารับการตรวจ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019