เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) สรุปภาพรวมสถานการณ์โควิดประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 5,775 ราย ซึ่งแยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข 5,323 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 160 ราย จากเรือนจำหรือที่ต้องขัง 77 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 215 ราย ทั้งนี้มียอดสะสมผู้ป่วยจำนวน 2,245,250 ราย มีผู้ที่ได้รับการรักษาหายเพิ่ม 2,673 ราย จึงรวมมีสะสมเป็นจำนวน 2,185,502 ราย และมีผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ 37,968 ราย ซึ่งแบ่งเป็นรักษาอยู่ใน รพ. 20,498 ราย ใน รพ.สนามและอื่นๆ 17,470 ราย ทั้งนี้มีผู้ที่มีอาการหนัก 536 ราย ซึ่งมีผู้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 146 ราย นอกจากนี้มียอดสะสมของผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน 21,780 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายใหม่ 11 ราย ซึ่งอยู่ใน จ.สงขลา มากที่สุด คือ 4 ราย

สำหรับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.ชลบุรี 769 ราย ยอดสะสม 115,902 ราย 2.สมุทรปราการ 494 ราย ยอดสะสม 133,430 ราย 3.กรุงเทพฯ 454 ราย ยอดสะสม 442,566 ราย 4.เชียงใหม่ 378 ราย ยอดสะสม 29,935 ราย 5.อุบลราชธานี 348 ราย ยอดสะสม 24,290 ราย

6.ขอนแก่น 242 ราย ยอดสะสม 25,162 ราย 7.ภูเก็ต 226 ราย ยอดสะสม 19,448 ราย 8.ระยอง 121 ราย ยอดสะสม 46,564 ราย 9.นครศรีธรรมราช 120 ราย ยอดสะสม 48,503 ราย 10.อุดรธานี 116 ราย ยอดสะสม 21,402 ราย

ส่วนจำนวนผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1-5 ม.ค.2565 รวมทั้งสิ้น 40,018 ราย ซึ่งพบผู้ติดเชื้อ 814 ราย คิดเป็น 2.03 เปอร์เซ็นต์

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทั่วโลกมียอดสะสมผู้ติดเชื้อมีจำนวน 298,225,870 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่ 2,534,473 ราย มีผู้ที่มีอาการรุนแรง 91,988 ราย รักษาหายแล้ว 256,768,612 ราย เสียชีวิต 5,481,879 ราย

ส่วนอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด คือ 1.สหรัฐอเมริกา 58,805,186 ราย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 704,661 ราย 2.อินเดีย 35,105,580 ราย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 87,222 ราย 3.บราซิล 22,351,104 ราย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,267 ราย 4.สหราชอาณาจักร 13,835,334 ราย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 194,747 ราย 5.ฝรั่งเศส 10,921,757 ราย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 124,809 ราย ขณะที่ไทยอยู่อันดับที่ 25 จำนวน 2,245,250 ราย.