เมื่อวันที่ 9 ม.ค. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานการค้นพบของ เลลอนดิออส คอสตริกิส (Leondios Kostrikis) ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยไซปรัสและหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและไวรัสโมเลกุล ได้ให้สัมภาษณ์สื่อรายการทีวีช่องหนึ่งระบุว่า สายพันธุ์ของ โควิด-19 ที่รวมเดลตา (Delta) และโอมิครอน (Omicron) ที่ผสมเข้าด้วยกันถูกพบในไซปรัส “เดลตาครอน” (Deltacron) เนื่องจากมีการระบุลายเซ็นทางพันธุกรรมเหมือนโอมิครอนภายในจีโนมเดลตา กรณีดังกล่าว 25 กรณีและการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็นว่าเชื้อ 2 ตัว ที่รวมพลังกันนั้นพบมากในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ลำดับทางทางพันธุกรรมของเคส “เดลตาครอน” ทั้ง 25 เคสถูกส่งไปยัง GISAID ฐานข้อมูลระหว่างประเทศที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของไวรัสเมื่อวันที่ 7 มกราคม และยังต้องติดตามต่อไปว่าเชื้อนี้จะมีความร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงแค่ไหน.