เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยภายหลังการประชุมนายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. แถลงผลการประชุม มส. ว่า ที่ประชุม มส.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์ สิริวัฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี หลังจากที่ พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวัฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เนื่องด้วยปัญหาด้านสุขภาพ เมื่อช่วงเดือน ต.ค. 2564

โฆษก พศ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ มส.ยังเห็นชอบแต่งตั้ง พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดถาวรวัฒนา (ใต้) เจ้าคณะ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร และพระครูสันติพัชรสาร เจ้าอาวาสวัดดงมูลเหล็ก จ.เพชรบูรณ์ เจ้าคณะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์