เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจเฟซบุ๊กของ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้โพสต์ประกาศ ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง ตรววจพบ DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเนื้อวัว ผลิตและจัดจำหน่าย โดยระบุเนื้อหาว่า

“สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ทำการส่งตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกชิ้นเนื้อวัว ของบริษัทลูกชิ้นชื่อดังแห่งหนึ่ง โดยมีเลขที่รับรองฮาลาล เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หา DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม)

ปรากฏผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตรวจพบสารพันธุกรรม (DNA) ของสุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในตัวอย่างที่ส่งตรวจ จึงขอประกาศให้ผู้บริโภคมุสลิมไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”..

ขอบคุณภาพประกอบ : สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย