สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 14 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,158 รายจำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 7,916 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 242 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 85,180 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,942 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 43,428 ราย กำลังรักษา 74,795 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,308,615 ราย หายป่วยแล้ว 2,211,922 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 15 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,898 ราย