เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า เตรียมตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย โดยคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นจะมีการศึกษาข้อกฎหมาย และจะมีการจัดสัมมนาและจัดหน่วยเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า จากนั้นจะเชิญชวนให้ผู้สนับสนุนลงชื่อเพื่อเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ต้นเดือน ก.พ.นี้

“กลุ่มผู้แทนกลุ่มลาขาดควันยาสูบ คือ นายอาสา ศาลิคุปต และนายมาริษ กรัณยวัฒน์ ได้เดินทางเข้าพบ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งโดยส่วนตัวสนับสนุน การผลักดันบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย เนื่องจากมองว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศในด้านการจัดเก็บภาษี เเละให้สิทธิกับประชาชนในเเง่ของทางเลือกในการบริโภค หรือสิทธิในการเข้าถึงสิ่งที่ปลอดภัยกว่า”

ปัจจุบันในข้อเท็จจริงมีการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า และการจำหน่ายทางออนไลน์ผิดกฎหมายอย่างแพร่หลาย ซึ่งทางกระทรวงดีอีเอส พยายามดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อยู่ แต่ต้องยอมรับว่าด้วย ระบบเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย ของไทยเป็นระบบเปิด จึงมีข้อจำกัดอย่างมากในการปิดกั้นช่องทางผิดกฎหมายดังกล่าว

นายชัยวุฒิ กล่าวต่อว่า สิ่งสำคัญคือ ถ้าทำให้ถูกกฎหมาย รัฐบาลก็สามารถที่จะควบคุมได้ โดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย เหมือน พ.ร.บ.ยาสูบฯ และใช้มาตรการภาษีจัดเก็บภาษีในการควบคุมด้วย ซึ่งคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้น จะทำงานร่วมกับ เครือข่ายกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าการขับเคลื่อนบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเเละไม่มีนัยทางการเมือง เชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบต่อคะเเนนเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เพราะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน คนที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่มวนได้ก็จะมีโอกาสหรือมีสิทธิที่จะเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งปลอดภัยกว่า และจากที่ได้คุยกับหลายพรรคการเมือง รวมถึงประชาชนหลายกลุ่ม มีความเห็นด้วย กับการผลักดันในเรื่องนี้

“โดยส่วนตัวเชื่อว่าการห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่น่าใช่สิ่งที่ถูกต้อง เพราะมีผลศึกษาจากหลายประเทศว่า บุหรี่ไฟฟ้า เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า มีอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรี่มวน และในหลายประเทศก็ยอมรับเรื่องการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้ว อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดจากเสียงคัดค้านของบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มหนึ่ง ทำให้การขออนุญาตนำเข้าโดยตรงเป็นไปได้ยาก และมีกฎระเบียบห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า” นายชัยวุฒิ กล่าว