เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งด่วนให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ช่วยกันติดตาม ค้นหา และเก็บตกเด็กผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษา และหลุดจากระบบการศึกษาได้กลับเข้ามาเรียนในระบบการศึกษานั้น ในส่วนของ สอศ. ได้มีการหารือกับทาง สพฐ.เพื่อส่งต่อเด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีแนวโน้มว่าจะไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะครอบครัวได้รับผลกระทบเกี่ยวกับรายได้และค่าครองชีพ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ โดยขณะนี้โครงการดังกล่าวมีการเตรียมความพร้อมเกือบ 100% แล้ว ซึ่ง น.ส.ตรีนุช จะเดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการในวันที่ 22 ม.ค.นี้ ที่วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จ.ลำพูน

“ผมมั่นใจว่าโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ จะสามารถดึงเด็กที่พลาดโอกาสทางการศึกษา กลับเข้ามาเรียนในระบบได้ ซึ่งนอกจากเด็กจะได้เรียนฟรี อยู่ฟรีแล้ว ยังจะได้รับความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาออกไป รวมถึงได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนด้วย โดยในวันที่ 22 ม.ค.นี้ รมว.ศธ. จะเป็นประธานเปิดตัวโครงการ และจะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการทั้งหมด” เลขาธิการ กอศ. กล่าว.