จากกรณีมีผู้ร้องเรียนถนนกำแพงเพชร 6 หรือถนนเลียบทางรถไฟ (โลคัลโรด) พื้นที่เขตดอนเมือง มีผิวจราจรชำรุดเสียหาย เป็นคลื่น ไม่เรียบเสมอกัน เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่สัญจรไปมา

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ม.ค. สำนักประชาสัมพันธ์ กทม. ชี้แจงถึงข้อห่วงใย และเบื้องต้นได้พยายามเข้าไปคลี่คลายปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน แต่ยังพบว่ายังมีอุปสรรคที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขเป็นการถาวรได้  ดังนี้

1.ปัจจุบันพื้นที่ถนนกำแพงเพชร 6 อยู่ในกรรมสิทธิ์และความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจ กทม.เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมเป็นการถาวร ร.ฟ.ท.เคยมีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ กทม.ใช้สิทธิเหนือพื้นดินบริเวณดังกล่าว เพื่อนำพื้นที่ไปใช้ในโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดง โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

ทั้งนี้ แม้ว่า ร.ฟ.ท. จะมีหนังสือแจ้งส่งมอบถนนเลียบทางรถไฟและอุโมงค์ถนนลอดทางรถไฟ ในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ให้ กทม.เป็นผู้ดูแลรักษา เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64  แต่ กทม. ยังไม่ได้รับมอบถนนดังกล่าว เนื่องจากการสำรวจความพร้อมก่อนการส่งมอบเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64 สำนักการโยธา กทม. พบมีข้อบกพร่องหลายรายการ อาทิ 

ไม่มีบันทึกข้อตกลงการส่งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ผิวจราจรแอสฟัลต์ชำรุด ทรุดตัว แตกร้าว ไม่เรียบเสมอกับผิวจราจรข้างเคียง คันหินและทางเท้าก่อสร้างไม่ตรงตามมาตรฐาน บ่อพักระบบระบายน้ำและช่องรับน้ำบนทางเท้าสูงกว่าระดับผิวจราจร ไม่สามารถระบายน้ำได้ ไม่มีป้ายจราจรและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

ปัจจุบัน ร.ฟ.ท.ยังไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อยถูกต้องตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค ดังนั้น ยืนยันได้ว่า กทม.ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการปรับปรุงถนนดังกล่าวเป็นการถาวรได้

2.กทม.ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหาจุดดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ สำนักการโยธา จึงเข้าไปตรวจสอบสาเหตุที่ถนนกำแพงเพชร 6 ตั้งแต่แยกวัดเสมียนนารี ถึงบริเวณแยกคลังน้ำมันใต้สถานีรถไฟสายสีแดง มีสภาพเป็นเนินลูกคลื่นตลอดแนว คาดว่ามาจากโครงการฯ​ ของ ร.ฟ.ท. ซึ่งจัดซ่อมผิวจราจรไม่ได้ระดับและไม่เรียบร้อยรวมทั้งมีการสกัดเสาตอม่อโฮปเวลล์เดิมออกไม่หมดในแนวถนนที่ใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างช่องจราจรใหม่ ทำให้ถนนเกิดการทรุดตัว ไม่เท่ากัน (differential settlement) ส่งผลให้ผิวจราจรนูนเป็นคลื่น  

3.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง สำนักการโยธาจึงได้เข้าซ่อมแซมเป็นการ ด้วยการปรับผิวจราจรจุดที่ชำรุดและเป็นหลุมเล็กน้อย ตั้งแต่ปี 2563-ปัจจุบัน ซ่อมแซมแล้วรวม 3 จุด คือ บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 25 ฝั่งขาออกหน้าโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ และหน้าสำนักงานเขตดอนเมือง (จุดตัดระหว่างถนนเชิดวุฒากาศกับถนนกำแพงเพชร 6)​

ส่วนบริเวณที่ผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ รวมถึงเป็นคลื่นไม่เรียบเสมอกันได้มีหนังสือประสานแจ้ง ร.ฟ.ท.ตรวจสอบและเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมไปเป็นระยะ และเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวสำนักงานเขตดอนเมือง​ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ร.ฟ.ท. สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง และสำนักการโยธา มาร่วมกันแก้ไขปัญหาผิวจราจรถนนโรคัลโรดเป็นการถาวรต่อไป.