เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด เด็กๆยังต้องเรียนหนังสือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเรียนผ่านทางออนไลน์อยู่ที่บ้าน ทำให้เวลาที่เด็กๆเหล่านั้นจะต้องอยู่กับหน้าจออุปกรณ์สื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต มากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่าช่องทางออนไลน์ จะเป็นช่องทางที่ดี ในการแสวงหาความรู้ การเข้าถึงข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ หรือสร้างความบันเทิง แต่ก็ยังแฝงมาด้วยภัยหลายๆอย่าง ทำให้ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่การใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าวว่า แม้ว่าเด็กๆจะต้องเรียนหนังสือผ่านทางออนไลน์อยู่ที่บ้าน ผู้ปกครองก็ไม่ควรปล่อยปละละเลย ควรดูแลเอาใจใส่การใช้อินเทอร์เน็ตของบุตรหลานให้ดี เพราะอาจจะมีภัยร้ายต่างๆที่เด็กๆพบเจอในโลกออนไลน์ อาทิ การล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ การระรานทางไซเบอร์ (Cyberbullying) พฤติกรรมเสี่ยงที่เด็กๆอาจทำในโลกออนไลน์ เนื้อหาที่อาจเกิดอันตราย การรับหรือส่งต่อข่าวสารหรือข้อมูลที่ผิดหรือบิดเบือนไปจากความจริง และความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวจากการเข้าสู่ระบบใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ

ทั้งนี้คู่มือผู้ปกครองและผู้ดูแลปกป้องเด็กให้ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยองค์การยูนิเซฟ ได้นำเสนอสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรปฏิบัติ เพื่อที่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมสร้างทักษะการใช้สื่อ หรือรับรู้การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ของบุตรหลาน โดยการเข้าไปช่วยดูแลในโลกออนไลน์ เพื่อบล็อกภัยออนไลน์ด้วย 5 สิ่งที่ต้องทำ ดังต่อไปนี้

  1. ตกลงเรื่องขอบเขตและความคาดหวัง ต้องทำความตกลงร่วมกัน ในเรื่องกติกาการใช้อินเทอร์เน็ต ว่าเวลาไหนใช้เพื่อความสนุก เพื่อทำงานส่งครู หรือเวลาไหนห้ามใช้งาน
  2. ชวนคุยเรื่องความปลอดภัยออนไลน์ พูดคุยถึงกิจกรรมที่เด็กๆ กำลังทำในโลกออนไลน์ หรือร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน และบอกถึงสิ่งที่เด็กๆ ต้องระวังในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมที่ทำให้เด็กๆปลอดภัย ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์
  3. ปลูกฝังให้เด็กเข้าใจค่านิยมเชิงบวก ชวนคุยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ผู้อื่นทำแล้วส่งผลต่อเรา หรือสิ่งที่ทำแล้วส่งผลต่อผู้อื่น เพื่อการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
  4. รู้จักเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยออนไลน์ และวิธีขอความช่วยเหลือ ตลอดจนการป้องกันความเป็นส่วนตัว เมื่อพบสิ่งที่เป็นภัย หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
  5. เคารพความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ของบุตรหลาน ผู้ปกครองต้องระมัดระวังการแชร์ภาพ หรือทำกิจกรรมครอบครัวในโซเชียลมีเดีย เพราะการแชร์ข้อมูลเหล่านั้นอาจกระทบความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของบุตรหลาน

โฆษก ตร. กล่าวอีกว่า ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด ความรู้ส่วนใหญ่ที่บุตรหลานของท่านจะได้เรียนรู้ ล้วนมาจากในโลกออนไลน์ แต่ในโลกออนไลน์นั้นก็มีภัยร้ายแอบแฝงอยู่มากมาย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องทำความเข้าใจ และคอยสอดส่องดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุตรหลาน เพื่อความปลอดภัยของตัวบุตรหลานของท่านเอง หากพบเบาะแสการกระทำความผิด หรือพบเห็นการกระทำความผิด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้ท่าน หรือโทรสายด่วน 191 หรือ สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง