จากกรณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เซ็นคำสั่งไล่ที่แก๊งพรานป่าล่าเสือโคร่ง หลังพบพักอาศัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม พร้อมญาติพี่น้องซึ่งเป็นชาวบ้านที่ได้รับการผ่อนปรน แต่กลับทำผิดเงื่อนไขตามกฎหมาย จึงให้รื้อถอนที่พักอาศัยทั้งหมดและให้ออกไปจากพื้นที่ภายใน 30 วัน ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

กรรมติดจรวด! อัปเปหิยกครัวแก๊งพรานป่าใจทมิฬ ล่า ‘คู่รักเสือโคร่ง’ พ้นอช.เขาแหลม

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายกมลาส อิสสะอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม นายเจริญ ใจชน หัวหน้าอุทยานฯทองผาภูมิ พร้อมกำลัง จนท.บก.ปทส. จนท.อุทยานฯ เดินทางโดยใช้เรือเป็นยานพาหนะ ไปยังหมู่บ้านปิล็อกคี่ หมู่ที่ 4 ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อติดป้ายประกาศ บริเวณบ้านของพรานทั้ง 5 คน รวม 4 หลัง โดยสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือนทั้งหมด และให้ทุกคนออกจากพื้นที่อุทยานฯเขาแหลม ภายใน 30 วัน เนื่องจากกระทำผิดมติครม. 30 มิ.ย. 2541

“…ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน เครือญาติ และ บริวาร ที่อยู่อาศัย ในบ้าน หรือโรงเรือน ทั้ง 4 หลังดังกล่าว ได้รับการผ่อนปรน ให้อยู่อาศัย ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 แต่มติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว ด้านป้องกันพื้นที่ ป่าไม้และอื่นๆ ได้บัญญัติไว้ว่า ถ้ามีการ กระทำการใดๆ มันเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ หรือขยายพื้นที่อยู่อาศัย ที่ทำกินเพิ่มเติม หรือเป็นการทำลาย หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่า หรือสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการ ตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อป้องกันมิให้มีการยึดถือครอบครอง พื้นที่ ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ สั่งให้ผู้กระทำความผิด ออกจากพื้นที่ ทำลาย รื้อถอน และหรือ ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด….” นายกมลาส กล่าวและเผยเพิ่มเติมว่า

การที่ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ได้กระทำการล่าเสือโคร่งที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ใกล้ สูญพันธุ์ หรือกระทำการ ผิดกฎหมายข้อหาอื่น ๆในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ส่วนเครือญาติและบริวาร ที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือโรงเรือนดังกล่าว รู้ หรือ ควรรู้ ในเรื่องดังกล่าว กับไม่ห้ามปราม การกระทำในลักษณะดังกล่าว เป็นการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการฝ่าฝืนหรือผิดเงื่อนไข ตามมติ คณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย. 2541 ด้านป้องกัน เพราะฉะนั้น ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ทั้งครือญาติ และบริวาร ที่อยู่ในบ้าน หรือโรงเรือนทั้ง 4 หลังดังกล่าว ต้องออกไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บ้าน หรือโรงเรือน ไปให้พ้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ภายใน 30 วัน นับแต่วันนี้ มิฉะนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ. ศ. 2562 มาตรา19(1) ฐาน ยึดถือครอบครอง ที่ดินภายในเขตอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 4 แสน ถึง 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.