จากกรณี นายรัชชานนท์ เจริญทรัพย์ อายุ 30 ปี นายศุภชัย เจริญทรัพย์ อายุ 34 ปี นายจอแห่ง พนารักษ์ อายุ 38 ปี นายกูเกือ ยินดี อายุ 37 ปี และ นายโซเอ อายุ 66 ปี ร่วมกันลักลอบล่า เสือโคร่ง 1 คู่ (ตัวผู้-ตัวเมีย) ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี โดยอ้างว่า เสือดังกล่าวเข้าไปกัดกินวัวควายที่เลี้ยงไว้ ซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่จับกุมได้พร้อมซากเสือและของกลางอื่นๆอีกหลายรายการ ดำเนินคดีข้อหา ล่าสัตว์ป่าคุ้มครองฯโดยไม่รับอนุญาต และข้อหาอื่นๆ รวม 11 ข้อหา เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายกมลาศ อิสสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ออกประกาศคำสั่งอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ให้ผู้ต้องหาทั้ง 5 คนและญาติ หรือ บริวาร ออกไปจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และให้รื้อถอน บ้าน หรือ โรงเรือน ทั้ง 4 หลังที่ตนเองยึดถือครอบครอง หรือได้ยึดถือเพื่อการอาศัยอยู่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 41 ออกไปให้พ้นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ภายใน 30 วัน มิฉะนั้น ผู้กระทำผิดทั้งห้าคน หรือญาติ หรือบริวาร ที่อยู่อาศัยในบ้านหรือโรงเรือนดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19 (1) ฐานยึดถือ ครอบครองที่ดิน ในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุก 4-20 ปี ปรับตั้งแต่ 4 แสน – 2 ล้านบาท

ทั้งนี้ อุทยานแห่งขาติเขาแหลม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน หรือญาติ หรือบริวาร ได้รับการผ่อนปรน ให้อยู่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม แต่ภายหลังกลับพบว่า ได้กระทำผิดลักลอบล่าสัตว์ป่า โดยญาติพี่น้องหรือผู้อยู่อาศัยกลับไม่ยอมห้ามปราม ถือเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผิดเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 41 ต้องดำเนินการทางกฎหมายเฉียบขาด จึงได้ออกคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าว.