เมื่อวันที่ 19 ม.ค. สถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วหลังเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดนนทบุรีที่มีแนวโน้มสูงขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน และนำมาแพร่กระจายต่อในครอบครัว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จึงขอความร่วมมือชาวจังหวัดนนทบุรีทุกคน “งดรับประทานอาหารร่วมกับคนนอกครอบครัว” เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และหากเป็นไปได้ในครอบครัวควรแยกรักประทานอาหารเฉพาะบุคคล เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ระบุอีกว่า เป็นการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดการระบาดของโรคโควิด-19 หน่วยงานใดที่มีการจัดกิจกรรมไปแล้ว หากมีการดำเนินการแล้ว และมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยยังเป็นความจำเป็นอยู่ ก็ขอให้เคร่งครัดในเรื่องมาตรการต่างๆเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาด

ทั้งนี้ ไม่ได้มีคำสั่งห้ามจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถจัดได้ หากปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด.