เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดมุกดาหาร รายงานสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จากการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหาร ของผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ต้องสงสัย (PUI) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน พบมีผู้ป่วยรายใหม่ 41 ราย อำเภอเมือง 17 ราย นิคมคำสร้อย 2 ราย คำชะอี 15 ราย หว้านใหญ่ 5 ราย และ อำเภอดงหลวง 2 ราย

สำหรับอำเภอดงหลวง พบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นคลัสเตอร์ใหม่มีผู้ป่วย 14 ราย จากงานแต่งบ้านน้ำบ่อ ตำบลหนองบัว โดยพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2565 และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการสวบสวนและควบคุมโรค จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2565 และกักตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง 111 คน 75 หลังคาเรือน

นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 บ้านน้ำบ่อ ต.หนองบัว ต.ดงหลวง ทาง อ.ดงหลวง โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลหนองบ้ว และคณะกรรมการ ได้มีการประชุมวางมาตรการ เพื่อป้องกันโรค ห้ามประชาชนพบปะรวมตัวกัน ในพื้นที่หนองบัว และมอบทาง อบต.หนองบัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ตั้งด่านเพื่อควบคุมการเข้าออกของประชาชนในบ้านน้ำบ่อ และทำการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ให้รับทราบ และทางคณะกรรมการคุณภาพชีวิต และ อบต.หนองบัว ได้จัดถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความช่วยเหลือในกรณีนี้

ทั้งนี้ บ้านน้ำบ่อ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง ได้มีมติกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมโรค กรณีงานแต่งงานบ้านน้ำบ่อ ดังนี้ 1.ปิดทางทางเข้า-ออก หมู่บ้านบ้านน้ำบ่อ เพื่อคัดกรองคนเข้าออกหมู่บ้าน 2.จัดทีมประเมินผู้กักตัว อย่างมีคุณภาพ โดยติดป้ายหลังคาเรือนผู้กักตัว ทุกหลังคา 3.งดกิจกรรมการรวมตัวทุกอย่างในตำบล รวมทั้งงานบุญ ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565 งดตลาดนัด 1 สัปดาห์ 4.เร่งรัดฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ 4 5.นำกองทุน พชอ.ดงหลวง จัดซื้อน้ำและอาหาร ดูแลประชาชนตลอดระยะการกักตัว และทีมปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU) ออกคัดกรองและเก็บสิ่งส่งตรวจ ผู้สัมผัสเสี่ยงผู้ติดเชื้อกรณีงานแต่งบ้านน้ำบ่อ ด้วย ATK อีกจำนวน 40 ราย ผลบวก 2 รายส่งตรวจ ด้วย PCR รอผลอีกจำนวน 86 ราย

จากรายงานกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ระบุว่าคลัสเตอร์งานแต่งบ้านน้ำบ่อ อำเภอดงหลวง มีผู้ป่วยซึ่งเป็นน้องชายเจ้าสาวเดินทางมาร่วมงานแต่งจากอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และตรวจพบเชื้อโควิด-19 เจ้าบ่าว-เจ้าสาว และญาติในเวลาต่อมา