สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 20 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,129 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 7,915 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 214 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 129,627 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,978 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 79,847 ราย กำลังรักษา 82,734 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,353,062 ราย หายป่วยแล้ว 2,248,341 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 19 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,987 ราย