เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา มอบหมาย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รอง ผวจ.สงขลา เป็นประธานในการร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการตรวจสอบห้องเย็นกรณีที่อาจมีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกร

สืบเนื่องจากการเข้าตรวจสอบห้องเย็นบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งใน จ.สงขลา ของกรมปศุสัตว์ พบว่าในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา มีการนำเนื้อสุกรจาก บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง เข้าเก็บรักษาไว้ที่ห้องเย็นดังกล่าว 211,361 กิโลกรัม และวันที่เข้าตรวจสอบ (19 ม.ค.) พบว่ามีเนื้อสุกรคงคลัง 201,650 กิโลกรัม กรมปศุสัตว์จึงได้อายัดไว้เพื่อรอการตรวจสอบต่อไป.