เมื่อเย็นวันที่ 20 ม.ค. เพจ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี” โพสต์ภาพข้อความระบุว่า “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขอให้ประชาชนที่เข้าไปในสถานที่ต่อไปนี้

ร้านชัยโภชนา ซอยสามัคคี ระหว่าง 14-20 มกราคม 2565

ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่แท้จริง ตาม QR Code เพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรค เนื่องจากมีผู้ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่ดังกล่าว
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSflnGbf9vN8WR…/viewform

หลังจากลงทะเบียน ขอให้ท่านและครอบครัว ปฏิบัติดังนี้

  1. ตรวจคัดกรอง ATK เพื่อหาเชื้อด้วยตนเอง และสังเกตอาการให้ครบ 14 วัน หลังจากไปที่ร้านดังกล่าว ตรวจซ้ำหากมีอาการผิดปกติ หรือ หลังจากไปสถานที่ 3-5 วัน
  2. งดออกไปในที่ชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก หรือ สถานที่ที่มีความแออัด หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ และงดรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่น
  3. งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น!! สังเกตอาการป่วยของตนเองภายใน 14 วัน​ ท่านที่สงสัยว่ามีอาการป่วย หรือ เสี่ยงติดเชื้อ เช่น สัมผัสใกลชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือ มีอาการติดเชื้อ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส หรือ ถ่ายเหลว อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โทร. 06-1394-5402, 06-1394-5403, 06-1172-2534, 06-1174-2260″

ขอบคุณข้อมูล – ภาพ เพจ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี”