เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม ในช่วงนี้ผลกระทบภัยแล้งส่อวิกฤติ หลังน้ำโขงลดเร็วต่อเนื่องกว่าทุกปี ล่าสุดระดับน้ำโขง อยู่ที่ระดับต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 1 เมตร ถือว่าต่ำสุดในรอบ 50 ปี เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเดือนเดียวกัน ส่งผลให้แม่น้ำโขงพื้นที่หลายอำเภอ บางจุดเกิดสันดอนทรายเป็นพื้นที่กว้าง ระยะทางยาวกว่า 1-2 กิโลเมตร สร้างความเดือดร้อนในการสัญจรเรือ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อลำน้ำสาขาสายหลัก ลำน้ำก่ำ ลำน้ำสงคราม ลำน้ำอูน ที่เชื่อมกับน้ำโขง ปริมาณน้ำเก็บกักน้อย เหลือประมาณแค่ 10-20 เปอร์เซ็นต์ของความจุ นอกจากนี้ยังทำให้หลายพื้นที่ ชาวบ้านเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค รวมถึงใช้ในการเกษตร เนื่องจากปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติลดลง รวมถึงน้ำใต้ดินแห้งขอดไม่สามารถใช้ระบบประปาได้ สร้างความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ

ขณะเดียวกันทางด้าน พ.อ.สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 อ.นาแก จ.นครพนม สำนักงานทหารพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ระดมเจ้าหน้าที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นพค.22 นำรถยนต์โมบายผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ สะอาด มาตรฐานปลอดภัย ออกไปตั้งจุดบริการแจกน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหา นำร่อง พื้นที่ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นอกจากนี้ยังได้จัดสรรงบประมาณ กว่า 50 ล้านบาท ลงพื้นที่วางแผนร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเครื่องจักร ดำเนินการพัฒนาวางแผน ขุดลอกแหล่งน้ำลำห้วยที่ตื้นเขิน ไว้เก็บกักน้ำช่วยเหลือ ป้องกันผลกระทบภัยแล้งในระยะยาว ให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงน้ำใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี โดยจะลงพื้นที่ต่อเนื่องไปยังพื้นที่เป้าหมายตลอดช่วงภัยแล้ง.