กลุ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิ่งแวดล้อมลาดตระเวนท่ามกลางสภาพอากาศหนาวจัดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเขาชีเหลียน บริเวณพรมแดนระหว่างมณฑลกันซู่และมณฑลชิงไห่ของจีน เพื่อปกป้องระบบนิเวศของอุทยานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเนื่องไปยังชาวบ้านในพื้นที่ด้วย

อุทยานดังกล่าวถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่สำคัญของจีน ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีการรักษาระบบนิเวศอย่างเข้มข้น และเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าสายพันธุ์ใหม่ๆกว่า 70 สายพันธุ์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ในส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้น ได้มีการจัดชุดลาดตระเวนตลอด 22 วันในเวลา 1เดือน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนทุกรูปแบบ

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ยังป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าดุร้ายบางชนิดเช่นหมี หรือหมาป่า เข้ามาทำร้ายชาวบ้านรวมทั้งปศุสัตว์ของพวกเขา

ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติภูเขาชีเหลียน เป็น1ในอุทยานนำร่องที่ทางการนำแนวทางที่หลากหลายมาใช้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวบ้านราว 110,000 คนในพื้นที่ รวมทั้งควบคุมการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติด้วย

จากความพยายามทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ในการปฏับัติหน้าที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็ส่งผลให้อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่เขียวชอุ่มและมีสัตว์ป่าอาศัยเพิ่มขึ้นตามมา

แหล่งข้อมูล:

https://www.cctvplus.com/news/20220118/8254817.shtml…