นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 โดยรัฐจะสนับสนุนเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปและบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน คนละ 1,200 บาท เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.65 ถึงวันที่ 30 เม.ย.65 ภายใต้กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินโครงการรอบนี้ กำหนดจำนวนสิทธิไว้ทั้งสิ้น 29 ล้านสิทธิ โดยผู้ที่เคยได้รับเงินในเฟส 3 แล้วจำนวน 27.78 ล้านคน สามารถกดยืนยันวิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.นี้ และใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.ได้ทันที ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1 ล้านสิทธิ จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ เริ่มวันที่ 10 ก.พ.นี้ เริ่มใช้สิทธิในวันที่ 17 ก.พ.ต่อไป