เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย แจ้งว่า พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (ถนอม เถี่ยนถึกมหาเถระ) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ได้มรณภาพลงแล้ว ด้วยอาการปอดติดเชื้อและติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่รพ.จุฬาลงกรณ์ รวมสิริอายุได้ 85 ปี 63 พรรษา

ทั้งนี้สำหรับ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เดิมชื่อ ถนอม อารีย์กูลชัย เกิดเมื่อวัน 17 มิ.ย. 2479 ที่ ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี อุปสมบท วันที่ 14 พ.ค. 2502 ที่วัดถาวรวราราม ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมีองสรพจนสุนทร (พ็องเดี้ยว) เป็นพระอุปัชฌาย์ องสุตบทบวร (ย๊ากเหมิง) เป็นกรรมวาจาจารย์ องอนนตสรภัญ (กิ๊นเจี๊ยว) เป็นอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่งการปกครอง พ.ศ. 2513 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ จ.อุดรธานี พ.ศ. 2522 เป็นเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ จ.อุดรธานี พ.ศ. 2530 เป็น ปลัดขวาอนัมนิกาย พ.ศ. 2532 เป็น ผอ.โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2534 เป็นผู้จัดการโรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.อุดรธานี พ.ศ. 2536 เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย พ.ศ. 2537 เป็นเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ จ.อุดรธานี พ.ศ. 2550 เป็นพระอุปัชฌาย์อนัมนิกาย พ.ศ. 2553 เป็นรองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย พ.ศ. 2561 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย พ.ศ. 2562 เป็นเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็น องปลัด คณานุกรมของ พระสมณานัมวุฑฒาจารย์ไพศาลคณกิจ รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย วัดอุภัยราชบำรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องสรภาณมธุรส พ.ศ. 2536 เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระอนัมพรตเมธาจารย์ ไพศาลอุดรศิลป์คณากิจ พ.ศ. 2539 เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นราช ในราชทินนามที่ พระสมณานัมธีราจารย์ ปริยัติธรรมวราลังการ ไพศาลคณานุศาสก์ พ.ศ. 2542 เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นราช ในราชทินนามที่ พระสมณานัมราชวุฒาจารย์ อนัมบริหารอุดมเขต นิเทศธรรมานุสิฐ พ.ศ. 2553 เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ บริหารพุทธบริษัทอนัมวิเนต วิเทศธรรมประชา บรมนริศรานุวัตร พ.ศ. 2562 เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร พุทธบริษัทอนัมวิเนต นิเทศอนัมปริยัติโกศล วิมลธรรมานุศาสก์ มหาคณิศร์บรมนริศรานุวัตร