เมื่อวันที่ 25 ม.ค. กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง หลังจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก สมัครงาน สอบราชการ โพสต์ข้อความ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม หมู่ 1 บ้านสำเภาล่ม ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยกำหนดเงินเดือนที่ตั้งไว้อยู่ที่ 5,000 บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้ 1) สาขาวิชาภาษาไทย 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาสังคมศึกษา และ 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

– 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ค่าตอบแทน / เงินเดือน

– เดือนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

การรับสมัคร

– ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม ระหว่างวันที่ 24-30 ม.ค. 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ซึ่งหลังจากที่ได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมาย ถึงค่าตอบแทนอาชีพครู หากให้เงินเดือนเท่านี้ครูจะอยู่อย่างไรกับค่าครองชีพที่สูงลิ่ว