เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยข้อมูลการฉีดกระตุ้นวัคซีน mRNA ขนาดเต็มโด๊สและครึ่งโด๊ส โดยระบุว่า

การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน mRNA ตามหลังวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม กระตุ้นภูมิได้สูง มีการศึกษายืนยันในหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย Oxford กับบราซิล ชิลี อินโดนีเซีย ได้ภูมิต้านทานที่สูงมาก

การศึกษานี้ยืนยันให้เห็นว่า การใช้ mRNA กระตุ้นเข็ม 3 ตามหลังวัคซีนเชื้อตาย ไม่ว่าจะใช้เพียงครึ่งโด๊ส หรือเต็มโดส ผลที่ได้ ใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ เรายังได้ทำการศึกษาผลต่อไวรัสสายพันธุ์เดลตาและโอมิครอน การตอบสนองต่อโอมิครอนจะได้น้อยกว่าสายพันธุ์เดลตา แต่ก็ยังมีผลในทาง positive ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไวรัสเทียมเป็นตัวแทน หรือการใช้ใบละสายพันธุ์จริง ๆ คือสายพันธุ์เดลตาและสายพันธุ์โอมิครอนที่แยกได้ในประเทศไทย โดยการทำ FRNT ได้ผลดังแสดงในรูป

ระดับภูมิคุ้มกัน
1.ซิโนแวค 2 เข็ม + ไฟเซอร์ 1 เข็มแบบเต็มโด๊ส มีระดับภูมิคุ้มกัน 3,837
2.ซิโนแวค 2 เข็ม + ไฟเซอร์ 1 เข็มแบบครึ่งโด๊ส มีระดับภูมิคุ้มกัน 3,994
3.ซิโนแวค 2 เข็ม + โมเดอร์นา 1 เข็มแบบเต็มโด๊ส มีระดับภูมิคุ้มกัน 6,552
4.ซิโนแวค 2 เข็ม + โมเดอร์นา 1 เข็มแบบครึ่งโด๊ส มีระดับภูมิคุ้มกัน 5,375

ในทางปฏิบัติการใช้วัคซีน moderna ในต่างประเทศ การกระตุ้นเข็ม 3 จะใช้เพียงครึ่งโด๊ส หรือ 50 ไมโครกรัม เท่านั้น สำหรับประเทศไทยก็อยากจะแนะนำให้ใช้เพียงครึ่งโด๊สสำหรับวัคซีน moderna เช่นเดียวกัน เพื่อลดอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ ขณะนี้ปริมาณ mRNA ที่ใช้อยู่ มีขนาด 30 ไมโครกรัม ทางปฏิบัติทั่วไปถ้าวัคซีนไม่ขาดแคลน ก็ให้เต็มโด๊ส