สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 20 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 11,305 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 10,710 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 595 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 397,612 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,557 ราย หายป่วยสะสม 268,782 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 80 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 3,502 ราย