เมื่อวันที่ 20 ก.ค. รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ต้องระวังเรื่องการตรวจ Antigen test kit ให้ดี เพราะความไวต่ำกว่า RT-PCR จึงมีโอกาสเกิดผลลบปลอม แปลว่าอาจติดเชื้อแต่ตรวจได้ผลลบได้แม้จะมีคำแนะนำให้ตรวจซ้ำ 3-5 วัน แต่ระหว่างนั้นก็อาจทำให้มีการแพร่เชื้อติดเชื้อไปสู่คนใกล้ชิดได้หากไม่ระวัง ดังนั้นการป้องกันตัวอย่างเคร่งครัดจึงยังมีความจำเป็นอย่างยิ่ง บอกตรงๆ ว่ากลัวว่าหลายคนตรวจ Antigen แล้วได้ผลลบแล้วจะประมาทกัน