ชื่อเรียกอื่น ๆ เส้งใบเล็ก เส้งใหญ่ ปอเส้งไม้พุ่มล้มลุกขนาดเล็ก สูงประมาณ 1-2 ม. ลำต้นเรียวเล็ก สีเขียวหรือสีม่วง ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปใบหอกแคบ โคนมน ปลายแหลม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย บางใบหยักลึกเป็น 3 แฉก ด้านล่างมีขน ก้านใบสีแดง ดอก เป็นดอกเดี่ยว สีแดงเลือดนกเข้ม ออกตามซอกใบ ก้านดอกสั้น มีกลีบรองดอกสีเขียวหรือเขียวอมแดง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน สีเหลืองเข้ม ผล รูปไข่ป้อม เป็นสันมีขนคลุม

การใช้ประโยชน์  ยอดอ่อน บดเป็นสมุนไพรพอกถอนพิษฝีต่าง ๆ ได้

ข้อมูล หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษ ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3.