เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่กรมราชทัณฑ์ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถานว่า ได้รับข้อมูลของวันที่ 19 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 595 ราย เป็นการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเรือนจำสีแดง 536 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 59 รายมีผู้รักษาหายเพิ่ม 112 ราย รักษาหายสะสม 36,507 ราย หรือ 91.8% ของผู้ติดเชื้อสะสม 39,773 ราย รวมยังมีผู้ต้องขังติดเชื้อที่อยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 2,896 รายในเรือนจำที่พบการแพร่ระบาด 19 แห่ง และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 ทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 47 ราย หรือ 0.1%

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวอีกว่า สำหรับจำนวนผู้ต้องขังที่ยังรักษาตัวอยู่แบ่งเป็น พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 854 ราย หรือ 29.5% พื้นที่ปริมณฑล 1,058 ราย หรือ 36.5% และพื้นที่ต่างจังหวัด 984 ราย หรือ 34% โดยจำแนกตามลักษณะอาการ เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว 74.4% สีเหลือง 24.8% และสีแดง 0.8% ของผู้ติดเชื้อระหว่างรักษา ขณะที่มีเรือนจำที่ควบคุมการแพร่ระบาดได้และอยู่ระหว่างประเมินเป็นเรือนจำสีขาว 9 แห่ง ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ต้องขังไปแล้ว เข็มที่ 1 จำนวน 53,554 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 44,318 ราย รวมทั้งสิ้น 97,872 โด๊ส จากที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้วจำนวน 103,044 โด๊ส ทั้งจากกรมควบคุมโรค 86,089 โด๊ส วัคซีนพระราชทาน 6,400 โด๊ส และแหล่งอื่น 10,555 โด๊ส ซึ่งยังอยู่ระหว่างดำเนินการฉีดเพิ่มเติม และประสานเพื่อรับวัคซีนจากกรมควบคุมโรค เพื่อทยอยฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งในพื้นที่สีแดงก่อนจะกระจายจนครอบคลุมทั้งหมดต่อไป.