เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.มุกดาหาร เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่สถานศึกษาในพื้นที่ จ.มุกดาหาร ขณะนี้รวม 6 อำเภอ 28 แห่ง ประกอบด้วย อ.เมืองมุกดาหาร 10 แห่ง นิคมคำสร้อย 4 แห่ง คำชะอี 1 แห่ง ดอนตาล 7 แห่ง ดงหลวง 2 แห่ง และ อ.หนองสูง 3 แห่ง คงเหลือเพียงที่ อ.หว้านใหญ่ เพียงแห่งเดียวของจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานตรวจพบผู้ติดเชื้อในสถานศึกษา จนทำให้ขณะนี้มีสถานศึกษาหลายแห่งที่ประกาศปิดสถานศึกษาบางแห่ง ประกาศงดจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านแทน

ขณะที่โรงเรียนอนุบาลดงหลวง อ.ดงหลวง เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือ 42 คน เพิ่มขึ้นจากที่มีการตรวจพบในวันที่ 8 ก.พ. 33 คน อีก 9 คน จำแนกเป็นครู 2 คน ผู้ปกครอง 4 คน และเด็กนักเรียน 36 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและ ป.1 ซึ่งนางดรุณี รัตนวิชัย ผอ.โรงเรียนอนุบาลดงหลวง ได้ประกาศปิดสถานศึกษา และจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ก.พ. หากสถานการณ์ดีขึ้น สำหรับสถานที่กักตัวและตรวจอาการเจ้าหน้าที่ยังคงใช้อาคารของโรงเรียนอนุบาลดงหลวง โดยช่วงบ่ายของแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่มารับตัวเด็กนักเรียนที่ติดเชื้อ ไปทำการเอกซเรย์ปอดตรวจหาว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เป็นเวลาติดต่อกัน 14 วัน พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ทำการตรวจหาเชื้อผู้ที่อยูในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งคาดว่าจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้น

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พบว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาที่มี Cluster เกิดใหม่ในหลายอำเภอ โดยในที่ประชุมได้เสนอให้มีการแบ่งโซนสี เพื่อแสดงระดับของการแพร่ระบาด และกำหนดมาตรการการหยุดทำการเรียนการสอนแบบ Onsite เป็นแบบ Online โดยมีมาตรการเฉพาะสำหรับกลุ่มสีต่างๆ รวมถึงการกำหนดมาตรการกักตัว และการเก็บสิ่งส่งตรวจของครูประจำชั้น เพื่อนร่วมชั้น และผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังพิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก อาทิ การจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19–20 ก.พ. โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย การจัดการแสดงคอนเสิร์ตของภาคเอกชน และงานแต่งงาน โดยกำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตรวจ ATK และได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมมอบหมายหน่วยงานด้านสาธารณสุขติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด