สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 20 ก.พ. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 18,953 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 18,770 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 183 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 488,880 ราย หายป่วยกลับบ้าน 13,962 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 358,737 ราย กำลังรักษา 162,460 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,712,315 ราย หายป่วยแล้ว 2,527,231 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 30 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,624 ราย