เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) นัดประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 23 ก.พ. เวลา 15.00 น. ที่ห้องศรียานท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 2 /2565 มีวาระเรื่องพิจารณา ที่สำคัญ อาทิ การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564, ร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง ผู้ทำหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้าย ,การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษประจำปี 2564ฯ และเรื่อง พ.ต.อ.ธานินทร์ สุนทรสุทธิวัตร รองผู้บังคับการศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร้องทุกข์ กรณีไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บังคับการ (ผบก.) ในวาระประจำปี 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้มีรายงานว่าที่ประชุม ก.ตร. จะพิจารณาตำแหน่งว่างจากการเกษียณฯ ในปี 2564 และตำแหน่งว่างอื่นๆ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งทดแทนไปพร้อมกับการแต่งตั้งนายพลตำรวจวาระกลางปี ในตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.) เทียบเท่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. (พล.ต.ท.) เทียบเท่าผู้บัญชาการ (ผบช.) และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.(พล.ต.ต.) เทียบเท่าผู้บังคับการ (ผบก.) ในวาระแต่งตั้งโยกย้ายเดือน เม.ย.นี้

มีรายงานด้วยว่า ตำแหน่งระดับนายพลตำรวจ ที่ยังว่างอยู่เนื่องจากการลาออกในโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล หรือเออร์ลี่รีไทร์ รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2565 มีหลายตำแหน่ง อาทิ ระดับผู้บัญชาการ ยศ พล.ต.ท. คือ ผบช.ประจำสำนักงานผบ.ตร. (พล.ต.ท.) ระดับผู้บังคับการ ยศ พล.ต.ต. คือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, ผบก.ประจำ บช.ปส., ผบก.สสท., ผบก.อก.บช.ศ.

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ออกประกาศลำดับอาวุโส รอง ผบก. – ผู้ช่วย ผบ.ตร. ฉบับล่าสุด เพื่อใช้คัดเลือกแต่งตั้งในวาระเดือน เม.ย. 2565 โดยเป็นการประกาศรายชื่อนายตำรวจที่ผ่านหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง (การครองตำแหน่ง) มีสิทธิได้รับพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในเดือนเมษายน นี้

อย่างไรก็ตาม ตามแนวทางปฏิบัติ ระเบียบและกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การแต่งตั้งในวาระเมษายน จะแต่งตั้งโยกย้ายเพียงที่ปรึกษาพิเศษ ตร., ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. และผู้ทรงคุณวุฒิตร. ที่แต่งตั้งเลื่อนตำแหน่ง โดยพิจารณาจากผู้ที่ครองตำแหน่งระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. – รอง ผบช. หรือรอง ผบก. ครบวาระ 1 ปี และจะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2565 เพื่อได้เลื่อนยศ-ตำแหน่งก่อนเกษียณเท่านั้น แต่คาดว่าการแต่งตั้งนายพลวาระเมษายนปีนี้จะแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ยังว่าง จากการเออร์ลี่รีไทร์ด้วย

ตามประกาศลำดับอาวุโสฯ ล่าสุด ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในวาระเมษายน มีเพียง 5 นาย คือ พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน เกษียณปี 2566 2.พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง เกษียณปี 2568 3.พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช เกษียณปี 2567 4.พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ เกษียณปี 2565 และ 5.พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เกษียณปี 2574

ผบช.ที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเลื่อนเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. กรณีมีตำแหน่งว่างและหาก ก.ตร. แต่งตั้งในวาระเมษายน มี 21 นาย โดยอาวุโส 5 ลำดับแรก ดังนี้ พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.8 พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ จตร. พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.ศ. และ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท.หรือ ผบช.ตำรวจไซเบอร์

รอง ผบช. มีสิทธิได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น อาวุโส 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1.พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง จตร. 2.พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 3.พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.ตชด. 4.พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 5.พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.ภ.1

รอง ผบก. มีสิทธิเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นอาวุโส 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.พ.ต.อ.กล้าณรงค์ เผือกคุ้มกฤษ รอง ผบก.อก.สกบ. 2.พ.ต.อ.สุทัศน์ มณสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก 3.พ.ต.อ.ธานินทร์ สุนทรสุทธิวัตร รอง ผบก.ศบศ.รร.นรต. 4.พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค1 5.พ.ต.อ.ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข รอง ผบก.วน.

อย่างไรก็ตาม นายตำรวจที่ไม่มีชื่อในบัญชีอาวุโส แต่มีคุณสมบัติบางประการเข้าหลักเกณฑ์ เช่น ครองตำแหน่งไม่ครบ 1 ปี แต่จะเกษียณฯ ในปี 2565 ผบ.ตร.สามารถขออนุมัติ ก.ตร.เพื่อยกเว้นหลักเกณฑ์ พิจารณาแต่งตั้งได้.