เมื่อวันที่ 23 ก.พ. นายสัมมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ศธจ.บุรีรัมย์ มีหนังสือด่วนถึงสถานศึกษาทั้งจังหวัดกว่า 1,500 แห่ง ขอความร่วมมือให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบ (On Site) เป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-2 มี.ค. 2565 ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะนี้พบจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์จึงขอความร่วมมือให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) โดยจากข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พบว่า ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2565 ถึงปัจจุบัน มีนักเรียนติดเชื้อสะสมแล้ว 689 ราย แยกเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา 352 ราย มัธยมศึกษา 284 ราย และมหาวิทยาลัย 53 ราย 

“การขอความร่วมมือทุกโรงเรียนให้งดเรียนออนไซต์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา แต่ในช่วงที่งดเรียนออนไซต์ ก็ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น เช่น ออนไลน์, ออนดีมานด์, ออนแอร์ หรือ ออนแฮนด์ แทน ซึ่งหากสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นจะพิจารณาเปิดเรียนออนไซต์ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ก่อนจะเปิดเรียนออนไซต์ในวันที่ 3 มี.ค. 2565 ศธจ.บุรีรัมย์ได้ขอรับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK จากทางจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปูพรมตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนก่อนจะเปิดเรียนออนไซต์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน” ศธจ.บุรีรัมย์ กล่าว.