เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก paisal puechmongkol หัวข้อ “ไสยศาสตร์ทางกฎหมายลามถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” มีรายละเอียดดังนี้

1.ลัทธิไสยศาสตร์ทางกฎหมายกำลังทำให้ขื่อแปของบ้านเมืองวินาศสันตะโร บรรดาสารพัดกฎหมายเกิดเป็นปัญหาถกเถียงและอ้างว่าจะต้องตีตามกันตามลัทธิไสยศาสตร์ทางกฎหมายนั้น

ที่โด่งดังมากคือวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติในมาตรา 158 ว่าห้ามเกิน 8 ปี และนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับ ก็ให้อยู่ในบังคับรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วย รวมความก็คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปี นับตั้งแต่การดำรงตำแหน่งวันแรกของสมัยแรกไม่ได้

แต่ลัทธิไสยศาสตร์ทางกฎหมายก็กำลังหาทางเสกเป่าและพยายามจะตีความให้ได้ว่าระยะ 8 ต้องนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับ ถึงขนาดจะเอามาตรา 2 ของกฎหมายอาญามาลบล้างรัฐธรรมนูญมาตร 258 กันแล้ว!!!!

2.ล่าสุดลัทธิไสยศาสตร์ทางกฎหมายก็กำลังขยายตัวเข้าไปถึงวงการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าจะต้องถือตามรัฐธรรมนูญ 2560 หรือตามรัฐธรรมนูญ 2550 หรือรัฐธรรมนูญชั่วคราว หลัง คสช. ยึดอำนาจการปกครอง และอ้างว่าจะต้องตีความกัน!!!!

บ้าไปแล้วครับพระคุณท่านทั้งหลาย!!!

ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นหลักใช้บังคับในการปกครองประเทศ เป็นกฎหมายสูงสุดเพียงฉบับเดียว

ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ ก่อนหน้านั้น เป็นอันยกเลิกเพิกถอนไปหมดแล้ว จึงเอามาอ้างมาอิงลบล้างรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้

ยกเว้นบางกรณีที่รัฐธรรมนูญ 2560 ได้เขียนบทเฉพาะการสำหรับเรื่องนั้นไว้เท่านั้น!

3.ดังนั้นปัญหาอายุของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ดี และวาระการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ดี จึงต้องบังคับด้วยรัฐธรรมนูญ 2560 เท่านั้น จะไปยกเอารัฐธรรมนูญฉบับอื่น ยกเลิกไปแล้ว มาใช้บังคับไม่ได้ แม้ว่าจะได้รับแต่งตั้งโดยผลจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนก็ตาม แต่เมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับแล้ว ต้องบังคับตามรัฐธรรมนูญ 2560 เท่านั้น!!!

4.รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติในเรื่องนี้ไว้ดังนี้

ข้อแรก ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 7 ปี จะดำรงตำแหน่งเกินไปกว่านี้ไม่ได้
ข้อสอง เกี่ยวกับอายุของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอายุไม่เกิน 70 ปี แต่อาจขยายได้ถึง 75 ปี

ดังนั้น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 2560 จึงมีวาระดำรงตำแหน่งเกิน 7 ปีไม่ได้ ถ้าดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้าและครบ 7 ปีลงวันใด ก็เป็นอันพ้นตำแหน่งในวันนั้น!!!

และถ้ามีอายุครบ 70 ปีในวันใด ก็เป็นอันพ้นจากตำแหน่งในวันนั้นเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งมาแล้วกี่ปี แต่อาจขยายอายุได้ถึง 75 ปี

ส่วนใครจะขออนุมัติขยายนั้นต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ดังนั้น ถ้าประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านใดดำรงตำแหน่งมาแล้วครบ 7 ปีก็ดี มีอายุครบ 70 ปีในวันใดก็ดี ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งในวันนั้น!!!!

แต่สำหรับอายุนั้น ถ้าหากได้ดำเนินการตามกระบวนการและขยายอายุก็สามารถขยายได้ถึง 75 ปี แต่วันนี้ไม่มีเหตุผลและความจำเป็นใด ๆ ที่จะต้องขยายอายุเป็น 75 ปี

ดังนั้นเมื่ออายุครบ 70 ปีวันไหน ก็พ้นจากตำแหน่งวันนั้น

ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลย เว้นแต่คิดว่าอำนาจไสยศาสตร์ทางกฎหมายจะปลุกเสกให้เป็นอะไรก็ได้
ถ้าเป็นอย่างนั้น บ้านเมืองนี้ก็ไร้ขื่อแป ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะไม่ยอมรับนับถือความเหลวแหลกเช่นนั้นอีกต่อไป.

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก paisal puechmongkol