เมื่อวันที่ 25 ก.พ. เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือน ธ.ค.64 พบว่าพรรคที่ได้รับบริจาคสูงสุดคือ พรรคพลังประชารัฐ โดยได้รับบริจาคเป็นประโยชน์อื่นใดจาก บจก.ไทย ฮอสพิทาลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำนวน 9,344 ,913 บาท ตามมาด้วย พรรคประชาธิปัตย์ 7,568,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นจากสมาชิกโดยในจำนวนนี้มี นายธนพล เจิมประไพ น.ส.ชนนิตย์ วัฒนาดิลกกุล บริจาครายละ 3 ล้านบาท และบริษัท สระหลวง ก่อสร้าง 1 ล้านบาท พรรคก้าวไกล 5,639,058 บาท โดยแยกเป็นเงิน 3,771,058 บาท ผู้บริจาคมากสุดคือ นายอนันต์ ชัยสุริยเทพกุล และเป็นประโยชน์อื่นใดจากบริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด 1,868,000 บาท พรรคภูมิใจไทย 2,010,000 บาท พรรคชาติพัฒนา 2,000,000 บาท จากนายสุรทิน วิลาศชัยยันต์ พรรคไทยภักดี 1,500,000 บาท

พรรคชาติไทยพัฒนา 1,035,000 บาท พรรคเป็นธรรม 827,200 บาท พรรคเส้นทางใหม่ 500,000 บาท พรรคเศรษฐกิจไทย 424,000 บาท พรรคกล้า 250,000 บาท พรรคเสรีรวมไทย และพรรคประชาชาติ พรรคละ 180,000 บาท พรรคสร้างอนาคตไทย ซึ่งรับบริจาคเป็นประโยชน์อื่นใดจาก นายบุญปลูก เอนสาร 180,000 บาท พรรคประชาภิวัฒน์ 100,000 บาท พรรครวมพลังประชาชาติไทย 50,000 บาท พรรคภราดรภาพ พรรคทางเลือกใหม่ พรรคพลังสหกรณ์ พรรคละ 30,000บาท พรรคพลังปวงชนไทย 30,010 บาท และพรรครักษ์ธรรม 21,000 บาท

อย่างไรก็ตามหากรวมยอดการได้รับบริจาคของพรรคการเมืองตลอดปี 64 พบว่ามีพรรคการเมืองได้รับบริจาครวม 33 พรรค โดยพรรคภูมิใจไทย มียอดได้รับบริจาคมากที่สุดรวม 45,952,000 บาท รองลงมาคือ พรรคประชาธิปัตย์ 35,592,026 บาท พรรคก้าวไกล 31,852,674 บาท พรรคประชาชาติ 17,598,914 บาท พรรคพลังประชารัฐ 15,844,913บาท พรรคกล้า 12,755,344 บาท พรรคเศรษฐกิจใหม่ 10 ล้านบาท พรรคชาติไทยพัฒนา 7,035,000 บาท พรรคเสรีรวมไทย 2,780,000 บาท พรรคเส้นทางใหม่ 2,580,000 บาท พรรคชาติพัฒนา 2,495,000 บาท

พรรคไทยภักดี 2 ล้านบาท พรรคสยาม 2 ล้านบาท พรรคเป็นธรรม 999,800 บาท พรรคพลังปวงชนไทย 791,340 บาท พรรคไทยศรีวิไลย์ 8 แสนบาท พรรคประชาภิวัฒน์ 520,000 บาท พรรครวมไทยสร้างชาติ 5 แสนบาท พรรคเศรษฐกิจไทย 424,000 บาท พรรคเพื่อแผ่นดิน 4 แสนบาท พรรคภราดรภาพ 330,000 บาท พรรครวมพลังประชาชาติไทย 294,775 บาท พรรครักษ์ธรรม 252,000 บาท พรรคไทยสร้างไทย 241,000 บาท พรรคสร้างอนาคตไทย 180,000 บาท พรรคอนาคตไทย 168,000 บาท พรรคไทยรักราษฎร์ 120,000 บาท พรรคพลังศรัทธา 70,000 บาท พรรคพลังไทยนำไทย 60,000 บาท พรรคมิติใหม่ 60,000 บาท พรรคทางเลือกใหม่ 50,000 บาท พรรคพลังสหกรณ์ 30,000 บาท พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย 10,000 บาท

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่หลังกลางปี 64 ที่เริ่มมีการเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ โดยผู้จัดตั้งพรรคส่วนใหญ่ย้ายมาจากพรรคการเมืองใหญ่ในระบบ พบว่าเริ่มมีการเคลื่อนไหวของยอดการรับบริจาค อาทิ พรรคไทยสร้างไทย ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ 23 มี.ค.64 ปัจจุบันมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นแกนนำ พรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ก่อตั้งในเดือน มี.ค.64 มีนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นแกนนำ เริ่มมียอดบริจาคเข้ามาในเดือน พ.ย.64 หรือพรรคเศรษฐกิจไทย จัดตั้งตั้งแต่ เม.ย.63 และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.บัญชีรายชื่อและพวก รวม 18 คน เพิ่งย้ายไปสังกัด พรรคสร้างอนาคตไทย ก่อตั้งเมื่อเดือน ส.ค.61 และปัจจุบันมีนายอุตตมะ สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค เพิ่งจะมียอดการบริจาคเข้ามาในเดือน ธ.ค.64