เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่บ้านนางส้มนวล นางนวลหรือ “คุณทวดส้มนวล” อายุ 99 ปี เลขที่ 19 หมู่ 3 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีบรรดาลูกๆ หลานๆ ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณทวดส้มนวล และ น.ส.จำเนียร นางนวล หรือ “ป้าเนียร” อายุ 78 ปี บุตรสาวนางส้มนวล ซึ่งทั้งสองป่วยเป็นโรคชราและอัมพฤกษ์ แต่ยังจำลูกหลานที่ใกล้ชิดได้ ยกเว้นลูกหลานที่อยู่ห่างไกลนานๆ จะมาเยี่ยมสักครั้ง คุณทวดส้มนวล จะจำไม่ได้ ต้องนั่งนึกทบทวนความจำระยะหนึ่ง จึงจะจำได้ โดยทั้งคุณทวดส้มนวล และคุณป้าเนียร จะมีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจา ทักทายให้พรลูกหลานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการดูแลจากลูกหลานอย่างใกล้ชิดและอบอุ่นโดยเฉพาะคุณทวดส้มนวล จะโชว์บทสวดต่า ๆ ของพุทธศาสนาได้อย่างคล่องแคล่ว และเล่าเรื่องราวในอดีตตั้งแต่สมัยคุณทวดเด็กๆ ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งบรรดาลูกหลานที่เดินทางไปเยี่ยมจะพูดคุยอยู่ห่างๆ ด้วยเสียงค่อนข้างดัง เนื่องจากส้มนวล อยู่ในวัยชรามาก ทำให้หูหนักกว่าคนปกติ หากพูดค่อยๆ จะไม่ค่อยได้ยิน ในขณะที่สายตาก็พร่ามัวมองเห็นไม่ค่อยชัด โดยลูกหลานส่วนใหญ่จะยืนหรือนั่งคุยกับคุณทวดนวลห่างๆ 1-2เมตร ตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ซึ่งคุณทวดส้มนวล มีสามีชื่อ “นายกล่อม นางนวล” เสียชีวิตไปตั้งแต่คุณทวดนวลอายุแค่ 40 ปีเศษๆ คุณทวดนวลจึงต้องรับภาระในการเลี้ยงลูกๆ ทั้งชายและหญิงมากถึง 10 คน เพียงคนเดียว ซึ่งคุณทวดส้มนวลเป็นคนขยันอดทน ประหยัด อดออม เรียนหนังสือจนสามารถอ่านออก เขียนได้อย่างดี และสามารถส่งเสียให้ลูกๆ ได้เล่าเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน โดยลูกคนที่ 9 กับคนที่ 10 เรียนจบปริญญาตรี คุณทวดส้มนวล จะคนอารมณ์ดีชอบการแสดงศิลปะพื้นบ้าน หนังตะลุง มโนราห์ เพลงลูกทุ่ง และเป็นคนธรรมะธัมโมไปวัดทุกวัดพระต่อเนื่อง เพิ่งมาหยุดเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากอยู่ในวัยชรามาก ประกอบกับเป็นอัมพฤกษ์ ไม่สะดวกในการเดินทาง เพราะหากนั่งรถจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ จึงอยู่แต่ในบ้าน แต่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมควร

คุณทวดส้มนวล เล่าว่า ตอนยังเด็กๆ คุณพ่อและญาติผู้ใหญ่จะมีอาชีพค้าขาย โดยศูนย์การค้าขายและคมนาคมอยู่ที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จะมีคนต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน จะนำสินค้าบรรทุกเรือสำเภาทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ มาจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันกับคนในท้องถิ่น ซึ่งการคมนาคมสัญจรไปมาจะใช้ทางเรือเกือบทั้งหมด ตนจะขอตามคุณพ่อไปด้วย โดยคุณพ่อจะพูดภาษาจีนได้อย่างดี เพราะสื่อสารค้าขายกับชาวจีนมาตลอดเมื่อคิดเงิน ก็จะท่องสูตรคูณ โดยเฉพาะสูตรคูณภาษาจีน เพื่อรับเงินจ่ายเงินค่าสินค้ากัน

หลังจากนั้นลูกหลานได้ขอให้คุณทวดส้มนวลท่องสูตรคูณเป็นภาษาจีนให้ฟัง คุณทวดนวลบอกว่าจำไม่ค่อยได้ แต่น่าจะจำได้แม่นยำ “แม่  2” จากนั้นก็เริ่มท่องสูตรคูณแม่ 2 ภาษาจีน พร้อมอธิบายแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วย ท่ามกลางความชื่นชมของลูกหลาน

สำหรับคุณทวดส้มนวล เกิดวันที่ 2สิงหาคม 2466 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 6 อายุย่าง 99 ปี โดยจะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 และมีลูกๆ หลาน รวมทั้ง เหลน ลื่อ ลืบ รวมแล้วกว่า 100 คน และจะมีการฉลอง 100 ปีในปี 2566