นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง ยังไม่ได้พิจารณาการโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ว่าจะเพิ่มวงเงิน หรือขยายระยะเวลา เนื่องจากโครงการคนละครึ่ง 4 ยังคงดำเนินการอยู่ไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.65 ฉะนั้นยังมีเวลาพิจารณารายละเอียดโครงการ ถึงแม้ว่าผู้ใช้สิทธิบางราย จะใช้สิทธิครบวงเงิน 1,200 บาทแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่เพิ่งเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงโครงการคนละครึ่ง 4 ที่ยังมีสิทธิคงเหลืออีก 2.6 ล้านสิทธิ หลังตัดสิทธิผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ แต่ไม่มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 28 ก.พ.65 ว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างละเอียดในระดับนโยบาย ว่าจะดำเนินการกับ 2.6 ล้านสิทธิที่เหลืออย่างไรต่อไป ซึ่งขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่า จะนำมาเปิดลงทะเบียนใหม่ หรือ นำวงเงินสิทธิมาเพิ่มให้กับคนเดิม  

“ยังต้องพิจารณาและหารือในเชิงนโยบาย ว่าจะนำสิทธิคนละครึ่ง 4 ที่เหลืออีก 2.6 ล้านสิทธิ มาดำเนินการอย่างไร เพราะตอนเปิดลงทะเบียนล่าสุด 1 ล้านสิทธิ ก็ใช้เวลาหลายวันกว่าจะเต็ม อาจจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือไม่ ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ก่อน ดังนั้นตอนนี้ยังตอบไม่ได้ ว่าสิทธิที่เหลืออยู่จะดำเนินการอย่างไร”

ส่วนความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง 4 ณ วันที่ 2 มี.ค.65 มีผู้ใช้สิทธิทั้งหมด 26.23 ล้านราย ยอดใช้จ่ายรวม 48,733 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 24,753 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 23,980.3 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 20,102 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 8,448 ล้านบาท ร้านโอทอป 2,184 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 17,057 ล้านบาท ร้านบริการ 854 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 87.4 ล้านบาท และมีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วม 1.35 ล้านราย เป็นรายใหม่ 25,500 ราย