พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่หนังสือราชการด่วนมาก ที่ กห 0312.3/ 218 จากกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย นั้น

แฉของปลอม! หนังสือด่วนว่อนเน็ต ขอวัคซีน “โมเดอร์นา” ฉีดให้ทหาร-ครอบครัว

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วให้สอบสวนข้อเท็จจริงโดยทันที หนังสือราชการดังกล่าวนั้นไม่ใช่ลักษณะหนังสือราชการที่ส่งไปหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจสอบสวนหาข้อเท็จจริงในวันที่ 23 ก.ค.นี้ แล้วจะได้ชี้แจงให้สังคมได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงต่อไป.