ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานกิจกรรม อบต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม นายปรีชา สอิ้งทอง นอภ.นาทม เป็นประธานการจัดกิจกรรม พิธีลงนามปฏิญาณตนเลิกเหล้าเข้าพรรษา โดยดำเนินงานในหมู่บ้านต้นแบบของการจัดกิจกรรมรณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษา ในพื้นที่หมู่ 6, 12 ต.หนองซน อ.นาทม 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.นาทม และชวนเลิกเหล้า เข้าพรรษา ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยทุกฝ่ายร่วมมือกันสนับสนุน ดำเนินการงานบุญดังกล่าวต่อไป