ผู้สื่อข่าวรายว่า ที่ห้องประชุมบุญชู  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งใช้เป็นศูนย์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตชั่วคราวในการจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube มีการตกแต่งประดับต้นเทียนด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีเทียนสมัยใหม่ซึ่งเป็นหลอดไฟนีออนและเครื่องไทยธรรม สำหรับถวายพระสงฆ์ตามขั้นตอนถวายเทียนตามปกติ ซึ่งคณะครู และนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะอยู่ที่บ้านของตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารสุขและ ศบค.อย่างเคร่งครัด

ว่าที่ ร.ต.ประกฤษ โพธะนัง ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร กล่าวว่า ทุกปีทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการถวายเทียนจำนำพรรษาต่อเนื่องมาเกือบ 100 ปี แต่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมีข้อจำกัดเป็นอย่างมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปีการศึกษา 64 โรงเรียนต้องประกาศหยุดเรียนเป็นเวลานานหลายเดือนแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน การจัดการเรียนการสอนของครูตามปกติหรือที่เรียกกันตอนนี้คือ On-site ไม่สามารถทำได้ 

สำหรับที่โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านมาตั้งแต่มีการเริ่มต้นการแพร่ระบาดของโควิด ได้นำปัญหาต่างๆที่เกิดจากจัดการเรียนการสอนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการให้ความรู้แก่คณะครู การจัดหาอุปกรณ์ในการสอน ขณะนี้ผู้ปกครองจำนวนมากให้การยอมรับ ชื่นชมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งโรงเรียนในจ.สุพรรณบุรีและต่างจังหวัด

ว่าที่ ร.ต.ประกฤษ กล่าวอีกว่า ตนในฐานะผู้บริหารจึงมีความคิดว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ ที่ชะลอหรือเลิกไปนั้น ถ้าปรับเป็นการจัดกิจกรรมเป็นออนไลน์ก็น่าจะสามารถทำได้ ล่าสุดจึงนำร่องเดินหน้าก่อนโรงเรียนอื่นๆ ทดลองจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาออนไลน์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูในโรงเรียนทุกคนซึ่งทำงานอยู่ที่บ้าน (Work  form home) ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมกัน โดยใช้ห้องประชุมบุญชู จันทร์สุวรรณ เป็นศูนย์ส่งสัญญาณชั่วคราวในการถ่ายทอดสดพิธีถวายเทียนออนไลน์ผ่านทาง Youtube ให้ทุกคนได้รับชมอยู่ที่บ้านของตนเอง เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ตามมาตรการของ ศบค.และประกาศของ จ.สุพรรณบุรี อย่างเคร่งครัด โดยใช้จำนวนครูฝ่ายเทคนิคในการจัดกิจกรรมที่อยู่ภายในห้องประชุมไม่เกิน 5 คน