ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีมอบเทียนพรรษาให้กับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปถวายวัด และคณะสงฆ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้ดำรงคงอยู่สืบไป

โดยมี พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, พันเอกปัญญาพล สุรทิณฑ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, พันเอก กฤศณัฏฐ์  จันทร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี นาวาเอกฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รับมอบในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ประกอบกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด ตามประกาศของ ศบค. โดยห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ อีกทั้งห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน อันจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ ทำให้การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดต่าง ๆ ในพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยสะดวกดังเช่นที่ปฏิบัติมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้จัดพิธีมอบเทียนพรรษาให้กับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ นำไปถวายให้แก่วัด และสำนักสงฆ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมจำนวน 375 วัด เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป.