นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า พศ.ได้ทำการสำรวจวัดที่มีการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม พบว่า ขณะนี้มี 13 จังหวัด ดังนี้ 1.วัดศรีสุดาราม จำนวน 200 เตียง 2.วัดสุทธิวราราม จำนวน 60 เตียง 3.วัดไร่ขิง จำนวน 150 เตียง 4.วัดป่าขะเนจื้อ จ.ตาก จำนวน 60 เตียง 5.วัดกลาง จ.สุรินทร์ จำนวน 90 เตียง 6.วัดโพธิ์พฤกษาราม จ.สุรินทร์ จำนวน 48 เตียง 7.วัดคมบาง จ.จันทบุรี จำนวน 100 เตียง 8.วัดทับไทร จ.จันทบุรี จำนวน 30 เตียง 9.วัดใหม่โคกเพชร จ.บุรีรัมย์ จำนวน 70 เตียง 10.วัดสนวนนอก จ.บุรีรัมย์ จำนวน 100 เตียง 11.วัดบ้านอ้น จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 40 เตียง 12.วัดโพธิการาม จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 20 เตียง 13.วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 40 เตียง 14.วัดป่าอัมพวัน จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 50 เตียง 15.วัดโพธิ์แก้วนพคุณ จ.สิงห์บุรี จำนวน 100 เตียง 16.วัดสิงห์สุทธาวาส จ.สิงห์บุรี จำนวน 200 เตียง 17.วัดลำนารายณ์ จ.ลพบุรี จำนวน 200 เตียง 18.วัดวังกระทุ่ม จ.ลพบุรี จำนวน 20 เตียง 19.วัดเขาทับควาย จ.ลพบุรี จำนวน 20 เตียง 20.วัดศิริมงคล จ.ลพบุรี จำนวน 20 เตียง 21.วัดวังจั่น จ.ลพบุรี จำนวน 20 เตียง 22.วัดแก้วจันทราราม จ.ลพบุรี จำนวน 20 เตียง 23.วัดตรีวิสุทธิธรรม จ.สุพรรณบุรี จำนวน 100 เตียง 24.วัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร จำนวน 228 เตียง 25.วัดสุทธิวาตวราราม จ.สมุทรสาคร จำนวน 274 เตียง 26.วัดป่าวิมุตยาราม จ.ราชบุรี จำนวน 72 เตียง และ 27.วัดบางด้วนนอก จ.สมุทรปราการ จำนวน 30 เตียง

โฆษก พศ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือวัดที่รับเผาศพโควิด-19 ฟรี จนทำให้เมรุ เตาเผาศพ ชำรุด บางวัดเมรุถึงกับพังถล่มลงมานั้น นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งการผ่านนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พศ. มาแล้วว่าให้ พศ.ดำเนินการสำรวจว่ามีวัดใดบ้าง จากนั้นจะนำมาหารือร่วมกันว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างไร และจะใช้งบประมาณจากส่วนใดบ้าง