เมื่อวันที่ 25 ก.ค. พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะการนำผู้ป่วยส่งต่อไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานพยาบาล หรือศูนย์พักคอย จึงได้สั่งการให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) ลงไปควบคุม กำกับการปฏิบัติของหน่วยในการช่วยเหลือ โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1-9 สำรวจสถานภาพยานพาหนะประจำหน่วย เช่น รถควบคุมผู้ต้องหา หรือรถยนต์ตู้ และกำลังพลจิตอาสา เพื่อทำหน้าที่พลขับในการสนับสนุนภารกิจร่วมกับกรมการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน หรือ สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในการส่งตัวผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานพยาบาล หรือศูนย์พักคอย

พล.ต.ต.ชมชวิณ กล่าวว่า ในส่วนของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้เตรียมพร้อม 24 ชั่วโมง ในการจัดยานพาหนะและกำลังพลจิตอาสา ทำหน้าที่พลขับ สนับสนุนภารกิจร่วมกับกรมการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน สาธารณสุขจังหวัด ในการส่งตัวผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาล สนาม สถานพยาบาล หรือศูนย์พักคอย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั้ง 10 อำเภอ ได้อย่างทันท่วงที.