วันที่ 25 ก.ค. ทางทีมควบคุมโรคจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากแรงงานชาวไทยและแรงงานเมียนมาทั้งหมด 7,500 คนที่ทำงานในโรงงานบริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม) อ.บึงสามพัน พบมีผุ้ติดเชื้อทั้งหมด 3,414 คน แบ่งเป็นแรงงานไทย 377 คน แรงงานเมียนมาติดเชื้อ 3,037 คน ส่วนชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงพบผู้เสี่ยงสูงในหมู่ 2 และหมู่ 4 จำนวน 366 คน ติดเชื้อ 80 คน

คลัสเตอร์ ‘สหฟาร์ม’ ติดเชื้อบานทะลุ3พันคน ลามชุมชนรอบโรงงาน3หมู่บ้าน

ตรวจโควิด 3 หมู่บ้าน ตั้งรพ.สนาม สกัดคลัสเตอร์ ‘สหฟาร์ม’

นายกฤษณ์ คงเมือง ผวจ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ในส่วนของผู้ติดเชื้อที่เป็นชาวบ้านไม่เกี่ยวข้องกับทางโรงงาน ตรงนี้ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการจะให้กักตัวรักษาที่บ้าน โดยมีทีมแพทย์และอาสามัครให้คำแนะนำในการกินยาและรักษาตามวิธีที่ถูกต้อง หากพบว่าผู้ติดเชื้อมีอาการหนักก็จะส่งรักษาที่ รพ.บึงสามพัน และมีการติดป้ายบอกตามบ้านของประชาชนที่มีการกักตัว 14 วัน ไปติดให้ชาวบ้านทราบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากการไปมาหาสู่กันและด่านคัดกรองในหมู่บ้านก็จะยังไม่มีการยกเลิกจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

ในส่วนที่เป็นแรงงานของโรงงานก็จะส่งรักษาในรพ.สนามของโรงงาน ตามที่ได้จัดระบบการวางแผนเอาไว้ และได้มอบหมายให้นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพันเตรียมนำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและถุงยังชีพ จำนวน  500 ชุด ไปมอบให้กับชาวบ้านหมู่ 2 หมู่ 4  และหมู่ 5 ตำบลกันจุ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ถูกปิดหมู่บ้านอยู่ระหว่างกักตัวเพื่อใช้ในการยังชีพต่อไป