ขอปรบมือให้ดังๆ กับความยอดเยี่ยมของ “ยีนส์” แสงอ่อง ลุงอู่ นักศึกษาชาวไทใหญ่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.) พระนคร ที่สามารถสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.83 เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา

“ยีนส์” เล่าพร้อมรอยยิ้ม ว่า นับเป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มทร.พระนคร ทั้งได้เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน จากความสำเร็จนี้ทำให้ครอบครัวภูมิใจเป็นอย่างมาก และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ความอดทนของเด็กตัวเล็กๆ ที่เติบโตที่ชุมชนไทใหญ่ในศูนย์พักพิง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอพยพมาจากรัฐฉาน ฐานะทางบ้านไม่ได้มีเงินส่งเรียนมากมายนัก เพราะพ่อประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปด้านเกษตรกรรม ส่วนแม่มีอาชีพทอผ้า แต่อยากให้ลูกได้เรียนสูงๆ จึงได้ส่งไปเรียนตามกำลังทุนทรัพย์ และเมื่อเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านสนับสนุนทุนการศึกษาทำให้มีโอกาสได้เรียนในระดับที่สูงขึ้น และได้เลือกเรียนที่ มทร.พระนคร เนื่องจากหลักสูตรที่เลือกศึกษาต่อสามารถเทียบโอนได้ ทั้งยังอยากเปิดหูเปิดตาในโลกกว้าง เพราะเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วย

“ระหว่างเรียนนั้นจะแบ่งเวลาในการเรียน อ่านหนังสือ อย่างชัดเจน หากมีข้อสงสัยจะถามอาจารย์ทันที และเมื่อว่างจากการเรียนจะทำงานพิเศษ เพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การเลือกเรียนที่นี่รู้สึกโชคดีเป็นอย่างมากนอกจากจะได้เรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น ลงมือปฏิบัติจริง อาจารย์ยังใจดีช่วยขอบัตรประชาชน เพื่อให้ได้เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย หลังจากที่ได้เรียนจบมาแล้ว 1 ปี ได้เข้าทำงานกับร้านครุยทองคำ ซึ่งตรงกับตำแหน่งสายงานที่เรียนจบมา แต่จากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องเปลี่ยนงาน และพยายามเก็บเงิน เพื่อเดินตามความฝันอยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองและกลับไปพัฒนาหมู่บ้านด้วยยีนส์ บอกถึงความฝันที่ตั้งใจจะทำให้เป็นจริงในอนาคต

“ยีนส์” นับเป็นตัวอย่างของนักศึกษาที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ ที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีความพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้ว ทุกคนก็สามารถประสบความสำเร็จ และเดินตามความฝันที่หวังไว้ได้เช่นกัน