เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ผู้คนใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนจำนวนมาก ทั้งกลุ่มพนักงานที่เข้างานและเลิกงานกะกลางคืน และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลางคืนหลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจอาหารและสตรีทฟู้ด ธุรกิจบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี เป็นต้น

การใช้ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง ดังนั้นการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น ปัจจุบันหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกให้การสนับสนุนกิจกรรมยามค่ำคืน โดยมี night mayor หรือผู้ว่าฯ ยามค่ำคืน เป็นผู้บริหารจัดการครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเดินทาง ความปลอดภัย และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตในยามค่ำคืนได้อย่างปลอดภัยและไร้กังวล โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ตัวอย่างเมืองที่มีผู้ว่าฯ กลางคืน เช่น อัมสเตอร์ดัม ลอนดอน ซิดนีย์ วอชิงตัน ดีซี และเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น

ดังนั้น กทม. จะกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็น “ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจกลางคืนผ่านการเป็นพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคกลางคืน และนำมาพัฒนาในมิติต่าง ๆ เช่น

[ ด้านความปลอดภัย ]

– ปรับปรุงและเพิ่มไฟส่องสว่างตามทางเท้าหรือถนนในย่านเศรษฐกิจกลางคืนให้ปลอดภัยต่อคนทำงาน ผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการ รวมถึงจัดให้มีเทศกิจดูแลความปลอดภัยและตรวจตราในย่านเศรษฐกิจกลางคืน

[ ด้านการเดินทาง ]

– นำร่องเดินรถเมล์สายหลักและสายรองจากย่านเศรษฐกิจกลางคืนสู่จุดเปลี่ยนถ่าย (node) หลัก ๆ ในกรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง โดยเดินรถทั้งสายหลักและสายรองเพื่อรับ-ส่งคนเข้าและออกจากย่าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

– อำนวยความสะดวกในจุดจอดรถแท็กซี่บริเวณย่านธุรกิจกลางคืนเพื่อลดการกีดขวางช่องทางจราจรโดยมีเทศกิจคอยตรวจตรา

[ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ]

– ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพห้องน้ำสาธารณะให้ปลอดภัยและใช้งานได้จริง ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลาให้บริการ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร?

– ประชาชนที่ทำงานกลางคืน ผู้ใช้บริการ และธุรกิจกลางคืนได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย

– การเดินทางช่วงกลางคืนสะดวกและง่ายมากขึ้น

– ธุรกิจกลางคืนเติบโตสามารถช่วยผลักดันเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ได้ เนื่องจากมีการจ้างงานและมีลูกค้าเพิ่มขึ้น

“ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน” เป็นอีกหนึ่งนโยบายชุดใหม่ใน 200+ นโยบาย กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ขอเชิญชวนพวกเราทุกคน ร่วมอ่านนโยบาย และร่วมแสดงความคิดเห็นกับทีมงานเพื่อนชัชชาติ ที่ www.chadchart.com ครับ

#ชัชชาติ #ชัช8าติ

ผลิตโดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อาคาร Mint Tower ห้อง 310-312 เลขที่ 719 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จำนวน 1 ชุด ตามวันและเวลาที่ปรากฏส่งมาในครั้งนี้