จากกรณี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้มีการจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” มีผู้จองครบแล้ว 6 หมื่นรายไปก่อนหน้านี้นั้น
-‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ประกาศสิทธิ์ครบแล้ว ‘ซิโนฟาร์ม’6หมื่นราย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ก.ค. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้อกประกาศผ่านแฟนเพจระบุว่า เปิดสิทธิจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน “เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก (18 กรกฎาคม 2564) ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย”

เริ่มลงทะเบียนจองเมื่อไร
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม เวลา 10.10 น. จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ช่องทางลงทะเบียน
-เว็บไซต์ sinopharm.cra.ac.th
-แอพพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

เลือกวันเข้ารับการฉีด
ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 โดยสามารถเลือกโรงพยาบาลที่กำหนดได้

ต้องโอนเงินภายในวันที่เท่าไร ถึงไม่โดนตัดสิทธิ
หากท่านไม่ได้เข้ามาดำเนินการจองวัคซีนและโอนเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติ และหากท่านยังมีความประสงค์ในการจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ในครั้งต่อไป

ราคาวัคซีนซิโนฟาร์ม
อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โด๊สต่อคน 1,554 บาท (โด๊สละ 777 บาท) โดยทุก ๆ 2 โด๊ส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโด๊สให้กับผู้ด้อยโอกาส

เงื่อนไข
-สงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรก และพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
-ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น
-ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

ขั้นตอนการจอง (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนรอบแรกได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน)

 1. เข้าสู่ระบบ (ผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านแอพ)
  เข้าระบบด้วยเลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม หรือกดลืมรหัสผ่านหากจำรหัสไม่ได้
 2. จองวัคซีนและบริจาค
  1 สิทธิการจอง = จองวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โด๊ส ราคา 1,554 บาท (โด๊สละ 777 บาท) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมบริจาคสมทบอีกครึ่งโด๊สให้กับผู้ด้อยโอกาส

  โดยให้ท่านระบุข้อมูลการจองตามขั้นตอน ดังนี้
  -เลือกกลุ่มที่ประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาควัคซีน
  -เลือกโรงพยาบาลและวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน
  -บริจาคเพิ่มเติมสมทบทุนเพื่อการป้องกันและรักษาโควิด-19 ตามจิตศรัทธา (ไม่สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้)
  -ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนจองวัคซีน
  -กดยืนยันชำระเงิน เพื่อรับ QR Code แจ้งยอดชำระทั้งหมด
 3. ชำระเงินการจองวัคซีน
  -บันทึก QR Code และนำไปสแกนชำระผ่านแอพ ทุกธนาคาร ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง กรณีเกินกำหนดชำระเงิน ผู้จองสิทธิจะไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบนี้ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอยืนยันสถานะการชำระเงินในระบบภายใน 2 วันทำการ จึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
 4. ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน
  -หลังจากทำแบบคัดกรองและใบยินยอมเสร็จสิ้น ผู้จองสิทธิจะได้รับ QR Code ให้บันทึกเก็บไว้เพื่อนำไปติดต่อโรงพยาบาล ที่เลือกเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันที่นัดหมาย
 5. เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 ตามนัด
  -เริ่มเข้ารับวัคซีนในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2564 โดยนำ QR Code พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ติดต่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ตามวันนัดหมายกับโรงพยาบาลที่เลือกไว้ และชำระค่าบริการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลโดยตรง..