เมื่อวันที่ 18 ก.ค. “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ได้ออกประกาศผ่านแฟนเพจระบุว่า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน ในรอบแรก ได้ทั้งหมด 60,000 ราย สำหรับผู้ที่ยังลงทะเบียนไม่ได้ ให้รออีก 1 สัปดาห์ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะแจ้งเปิดระบบการจองอีกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ในรอบแรกและชำระเงินตามกำหนด สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามวันนัดหมาย ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 ทุก 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมสมทบ “ครึ่งโดส” บริจาคส่งต่อวัคซีนให้กับผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ…

ขแบคุณภาพและข้อมูลจาก @โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์