นายสมพงษ์ อัศวบุญมี  ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที เปิดเผยว่า จากกรณีที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์กำลังสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้แก่ประชาชน ทาง เอ็นที ได้ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยในส่วนชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศของ เอ็นที ได้ดำเนินการตรวจสอบความผิดปกติของหมายเลขโทรศัพท์ที่เรียกเข้าจากต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อพบความผิดปกติจะระงับการโทรจากหมายเลขต้นทางดังกล่าวและแจ้งไปยังผู้ให้บริการในต่างประเทศตรวจสอบทันที โดยพบว่าหมายเลขโทรศัพท์เรียกเข้าที่มีลักษณะผิดปกติเข้าข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมีรูปแบบหมายเลขต้นทางไม่ถูกต้อง หรือมีลักษณะการเรียกติดต่อไปยังหมายเลขปลายทางที่ผิดปกติ เช่น หมายเลขที่ไม่มีในระบบ หมายเลขที่ไม่มีตัวตน รวมถึงหมายเลขที่มีการโทรฯ เข้ามายังหมายเลขปลายทางจำนวนมากในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างครบวงจร เอ็นทีได้ปรับรูปแบบ หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศขาเข้าให้มีรูปแบบตามมาตรฐานโทรคมนาคมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ รูปแบบเดียว คือ มีเครื่องหมาย “+” นำหน้าตามด้วยรหัสประเทศ เช่น +381631900756 พร้อมแจ้งให้ประชาชน รับทราบและเฝ้าระวัง หากมีสายเรียกเข้าที่มีหมายเลขต้นทางขึ้นต้นด้วย + ให้พึงสังเกตหากไม่ได้มีญาติ หรือผู้ติดต่อที่อยู่ต่างประเทศให้งดรับสายในทุกกรณี โดยในส่วนของผู้รับสายปลายทางในประเทศเมื่อพบความผิดปกติ หรือสงสัยว่าสายดังกล่าวจะเป็นมิจฉาชีพ สามารถแจ้งมายัง เอ็นที คอลเซ็นเตอร์ 1888 เพื่อระงับการโทรฯ จากหมายเลขต้นทาง ขณะเดียวกันประชาชนผู้ใช้บริการที่ถูกหลอกลวงให้แจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อให้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ในกรณีที่เป็นการเรียกเข้าด้วยหมายเลขภายในประเทศ ทั้งที่เป็นโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ร่วมกับ กสทช. แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้ารวมถึงผู้ใช้บริการ อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่โทรฯ มาแอบอ้าง อาทิ แจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ หรือขอข้อมูลส่วนบุคคล และระมัดระวังการโจรกรรมข้อมูลทางออนไลน์ เพื่อป้องกันความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น