เดลินิวส์

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2024

มุมภาษีไฮไลท์

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับองค์การสหประชาชาติ

สหประชาชาติ สาขาประเทศไทย ถือเป็น “นิติบุคคลอื่น” จึงย่อมมีหน้าที่ต้องคำานวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ของเงินได้ค่าจ้างทำาของ และหรือค่าบริการอื่น แล้วแต่กรณี

ภาษีค่าลดหย่อนบุตรของชายหย่าร้าง

กรณีชายกับหญิงเคยมีการจดทะเบียนสมรสมีบุตรด้วยกัน 1 คน ภายหลังได้หย่ากันแต่ฝ่ายชายไม่ได้จดรับรองบุตร ฝ่ายชายสามารถเอาบุตรมาลดหย่อนได้ไหมคะ

มุมภาษี : ภาษีบัญชีวันหยุดพักร้อนสะสม

กรณีบริษัทฯ มีบัญชีวันหยุดพักร้อนสะสม ในหมวดหนี้สิน และเงินคงค้างวันหยุดพักร้อน ในหมวดค่าใช้จ่าย ซึ่งในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ ได้ทำการบวกกลับในแบบ ภ.ง.ด.50 ถือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว เนื่องจากรายจ่ายค่าวันหยุดพักร้อน จะถือเป็นรายจ่ายได้ ก็ต่อเมื่อพนักงานได้เบิกจริง เช่นเดียวกับบัญชีหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

มุมภาษี : ภาษีคลินิกทันตกรรม

กรณีทันตแพทย์เปิดคลินิกร่วมกับนายแพทย์ เป็นสหคลินิก (ทันตกรรมและเวชกรรม) ให้บริการช่วงเวลานอกราชการ โดยไม่ได้จดเป็นนิติบุคคล ซึ่งเชื่อมั่นว่า ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลแล้วเป็นสหคลินิก (ทันตกรรมและเวชกรรม) ให้บริการช่วงเวลานอกราชการ โดยไม่ได้จดเป็นนิติบุคคล

หมวดบทความ: มุมภาษี

มุมภาษี : ภาษีเงินชดเชยหรือเงินช่วยเหลือให้เปล่า

กรณีที่บริษัทฯ ผลิตสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งวัตถุดิบมีลักษณะเฉพาะไม่สามารถนำไปใช้กับลูกค้าอื่นได้ และคำสั่งซื้อลดลงมีผลให้เกิดวัตถุดิบ dead stock จึงทำการเจรจาขอเก็บมูลค่าโดยไม่ได้มีการส่งมอบวัตถุดิบ กรณีนี้ถือเป็นรายได้จากการเรียกเก็บเงินชดเชยใช่หรือไม่ และเกี่ยวข้องภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่คะ อ้างอิงตามประกาศใดคะ

ภาษีสถานประกอบการสาขา

ในขณะที่ยังไม่ได้จดแจ้งเพิ่มสถานประกอบการสาขา ให้นำรายได้ไปรวมกับสำนักงานใหญ่ หรือสถานประกอบการสาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง

มุมภาษี : ภาษีเงินปันผลชาวญี่ปุ่น

รบกวนขอสอบถามหน่อยค่ะ บริษัทที่อยู่ญี่ปุ่นจ่ายเงินปันผลให้คนญี่ปุ่นที่อยู่ในไทย ต้องหักภาษีกี่เปอร์เซ็นต์คะ แล้วคนญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยต้องยื่นภาษีอะไรหรือไม่คะ

มุมภาษี : ภาษีค่าก่อสร้างอาคาร ก่อนเริ่มดำเนินงาน

กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการภัตตาคาร ก่อนเริ่มดำเนินกิจการ 12 วัน (วันที่ 3 มีนาคม) กรรมการบริษัท ได้ยื่นขอก่อสร้างอาคารกับ อบต.ในนามกรรมการ โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม (ซึ่งเข้าใจว่าบริษัทฯ ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปพร้อมกัน)

มุมภาษี : ภาษีทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรม

กรณีบริษัทฯ ได้รับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรม แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวนหนึ่ง ในรูปแบบเงินให้เปล่า

มุมภาษี : ภาษีฝึกงานในต่างประเทศ

กรณีส่งพนักงานไปฝึกงานที่บริษัทในเครือที่ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ต่าง ๆ ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ แต่ไม่มีบิล สามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช่จ่ายบริษัท ได้หรือไม่คะ

มุมภาษี : ภาษีทำลายสินค้า

กรณีบริษัท บ. จำกัด ประกอบกิจการขายส่งเวชภัณฑ์ยา แจ้งให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ เข้าร่วมเป็นพยานในการทำลายสินค้า (เวชภัณฑ์) ของเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงเดือนมกราคม 2549 มูลค่ารวม 3 ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับคืนจากลูกค้าเนื่องจากเสื่อม สภาพ มีตำหนิ หมดอายุ หรือหมดสมัยนิยม

มุมภาษี : การทำลายทรัพย์สิน

กรณีที่ทรัพย์สินชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทฯ ได้ทำการขายในราคาตลาด นำส่งภาษีขาย ออกใบกำกับภาษี นำมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ตามบัญชี ตัดเป็นรายจ่าย และนำราคาขายมารวมคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 58/2538

มุมภาษี : ภาษีเงินได้กรณีกลับเข้ารับราชการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเสียภาษีเงินได้และการขยายระยะเวลาชำระภาษี สำหรับผู้ที่ต้องออกจากราชการ หรือออกจากงานโดยไม่มีความผิด ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2525

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2024
ช่องทางการติดตาม
  • ติดต่อโฆษณา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อเรา
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2024
ช่องทางการติดตาม
  • ติดต่อโฆษณา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อเรา
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2024
ช่องทางการติดตาม
  • ติดต่อโฆษณา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ติดต่อเรา
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2024
ช่องทางการติดตาม