การมีเพศสัมพันธ์ในชายสูงวัยบ่งบอกถึงสุขภาพว่าเป็นบุคคลที่สุขภาพทางกายและใจอยู่ในระดับไหน มีมากก็สะท้อนถึงร่างกายยังดีอยู่ หากมีน้อยสุขภาพก็ฟ้องว่ากำลังอ่อนแออยู่ หากไม่มีเลยบ่งบอกถึงสุขภาพมีปัญหา  สุขภาพกายและใจต้องทำงานคู่กันเป็นกระจกเงาให้กันและกัน แม้ทางกายจะยังดีอยู่ แต่ทางใจนั้นจบสิ้น ความหวังใด ๆ ทั้งสิ้น จึงทำให้มีอาการอีดี คือสภาพของการแข็งตัว การตอบสนองต่อสิ่งเร้าหมดไป จิตใจเศร้าซึมไม่มีกำลังใจเป็นการซ้ำเติมตัวเองอย่างรุนแรง โดยหารู้ไม่ว่าการมีความรู้สึกทางเพศที่ดีเป็นการช่วยเพิ่มพลังทางกายช่วยให้อยากต่อสู้กับโรคต่าง ๆ ทางใจถึงจะสู้คู่กับทางกาย ช่วยซึ่งกันและกัน  สามารถเพิ่มฮอร์โมนออกซิโทซิน ฮอร์โมนเอ็นโดฟินส์ บำรุงด้านใจและกายได้

หญิงชายที่เลิกมีเพศสัมพันธ์ทันทีก็จะเสียวิตามินทางใจที่มีประโยชน์ไปโดยไม่รู้ตัว ทางกายที่ปฏิบัติสม่ำเสมอและได้ผลดีมากที่สุดคือการออกกำลังกายเพื่อลดอาหารส่วนเกินไม่ให้สะสมภายในร่างกาย ตลอดแนวเส้นเลือด เส้นเลือดเส้นสุดคือเส้นเลือดบริเวณอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง หากถูกส่วนเกินของอาหารสะสม อนุมูลอิสระ สารพิษจากอาหารและสิ่งแวดล้อม ทำให้หลอดเลือดอ่อนแอบกพร่อง

การตอบสนองทางเพศชายก็ลดลงจนหมดสิ้น เป็นอาการไร้ความสามารถที่จะให้ความสุขแก่คู่ฝ่ายหญิง การเลือกอาหารและใส่ใจเลือกรับประทาน คือ รู้กินป้องกันโรคตั้งแต่ยังไม่เป็นและกินเพื่อควบคุมโรคไม่ให้เป็นมากขึ้น ให้ใช้ระบบภูมิคุ้มกันมาดูแลร่างกาย จะได้ควบคุมเซลล์ผิดปกติและฟื้นฟูร่างกายได้ ทางวิทยาศาสตร์เซลล์ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันเช่น เอ็นเคเซลล์ และเซลล์ แมคโครฟาจ ช่วยป้องกันและฆ่าเชื้อผิดปกติได้ หากรู้สารที่ช่วยเพิ่มเซลล์คุ้มกันก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายได้ วัยสูงอายุจึงต้องรู้จักเลือกอาหารที่ไม่เป็นพิษ หนีอาหารที่เป็นสาเหตุของมะเร็ง และรู้จักใช้ความแข็งแรงทางเพศมาเพิ่มพลังใจให้ความสุขซึ่งกันและกัน

สารที่มีประโยชน์ในชายสูงวัย จึงมีตัวเลือก เช่น สารซิลเดนาฟิล สารทาดาลาฟิล สารวาร์เดนาฟิล รวมทั้งสารเฟลลินัส ลินเตียส มาเติมเสริมส่วนที่ต้องการและป้องกันส่วนที่จะเป็นอันตรายแล้ว สุดท้ายการบริหารกล้ามเนื้อเพศ C-C (Corpus carvernosum) โดยตรวจจะได้ผลภายใน 7-14 วัน ก็เป็นหลักประกันว่าแข็งแรงทางเพศได้แน่นอน พลังทางเพศก็จะไม่ถดถอย แม้จะถูกมะเร็งรบกวนก็ยังแข็งแรงอยู่ได้อย่างหนักแน่น

—————————-
ดร.อุ๋มอิ๋ม